خوبه اینجا رو ببینید با توجه به مراجعاتی که به من می شه متوجه شدم برخی دنبال دیتاست می گردن تا کارشون رو شبیه سازی کنن. تو هر حوزه ای ما دیتاست معمولا داریم دقت کنید که یا دیتاست باید آماده یا به اصطلاح بنچ مارک باشه و شما از اون استفاده کنین و یا