چند وقت پیش یکی از مدیران یکی از شرکت ها که فکر نمی کنم زیاد بزرگ باشه با من تماس گرفت و در خصوص لایسنس رپیدماینر سرور سوال پرسید. بحث کش اومد و ایشون از تجریبات جالبشون در ای تی ال کردن با رپیدماینر گفت. من تا اون موقع فکر نمی کردم رپیدماینر بتونه چنین