چند وقتی هست که دوستان به من مراجعه می کنن و در خصوص خیانت در امانت های برخی از به ظاهر همکاران کلاهبردار صحبت می کنن. تصویر زیر رو ببینید‌: من سالهاست حدودا ۱۰ ساله دارم کنار دولوپ حرفه ای با دانشجویان صحبت می کنم و حرف هاشون رو می شنوم و معمولا کارهاشون رو