چند وقت پیش برای یکی از مشتریانم مجبور بودم یک کرالر بنویسم که بتونه درست درمون کار کنه. در کد پراجکت اگر برید و کرالرش رو دانلود کنید می بینید که مشکل داره و برخی از صفحات رو نمی تونه در بیاره. کرالریکه جلوتر لینک دانلودش رو گذاشتم دیدم گوشه سیستمم داره خاک می خوره