انجام پروژه های SPSS

برای صحبت در خصوص هر یک از عناوین زیر در خصوص پروژه های SPSS و مشاوره رایگان از طریق تلگرام یا واتس آپ با شماره تلفن ۰۹۳۶۷۹۳۸۰۱۸ ارتباط برقرار کنید

تحلیل پروژه های نرم افزاری در نرم افزار SPSS در رشته های صنایع و کامپیوتر

مشاوره پروژه های مهندسی نرم افزار و مهندسی صنایع در SPSS

آموزش گام به گام و ارائه گزارش مکتوب پیشرفت پروژه

خوشه بندی و طبقه بندی داده ها در SPSS

انتخاب و استخراج ویژگی داده ها در SPSS

نمایش نتایح آماری پروژه های داده کاوی در SPSS

ایجاد داده های تصادفی در نرم افزار SPSS در SPSS

حذف ویژگی های غیر مفید در SPSS

گسسته سازی ویژگی های غیر عددی در SPSS

کدنویسی و انجام پروژه SPSS (نرم افزار SPSS)

انجام پروژه SPSS در حوزه پروژه ها و پایان نامه مدیریت

انجام پروژه های داده کاوی SPSS در سطح شرکتی

 مشاوره انجام پایان نامه و پروژه های داده کاوی در SPSS

انجام پروژه های تحلیل داده ها در SPSS

 انجام پایان نامه و پروژه های تحیلی سیستم های فروش مدیریت مشتری در استفاده از داده کاوی

مشاور انجام پایان نامه و پروژه های سیستم های تشخیص نفوذ در استفاده از داده کاوی

مشاور انجام پایان نامه و پروژه های بخش بندی داده ها در SPSS

مشاور انجام پایان نامه و پروژه های امنیت شبکه در SPSS

مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد داده کاوی در SPSS

مشاور انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی در SPSS

مشاور انجام پایان نامه و پروژه های یادگیری ماشین، پردازش الگو، رباتیک و … در SPSS

موضوع پایان نامه ارشد داده کاوی در SPSS

موضوع پایان نامه داده کاوی در SPSS

پایان نامه ارشد کامپیوتر داده کاوی در SPSS

 پایان نامه در موضوع شبکه های اجتماع در SPSS

انجام پروژه داده کاوی در SPSS (SPSS) یا انجام پایان نامه داده کاوی در SPSS (SPSS)

اعمال فیلتر بر روی داده ها در SPSS

 حذف ویژگی های غیرمفید در SPSS

گسسته سازی ویژگی های عددی در SPSS

ایجاد داده تصادفی در SPSS

انتخاب ویژگی در SPSS

خوشه بندی در SPSS

 روش های انتخاب خوشه در SPSS

دسته بندی در SPSS

ارزیابی مدل و تست در SPSS

آشنایی در ماتریس Confusion در SPSS

آشنایی در مشخصه عملکرد سیستم در SPSS

قوانین انجمن در SPSS

آماده سازی محیط نرم افزاری برای شروع به کار در SPSS

درونریزی داده در SPSS

آشنایی در نوع داده ARFF در SPSS

تعریف ویژگی در SPSS

آشنایی در ساختار داده ها در SPSS

ایجاد مجموعه داده در زمان اجرا در SPSS

ذخیره داده در قالب ARFF در SPSS

اعمال فیلتر بر روی داده ها در SPSS

گسسته سازی ویژگی ها در SPSS

ابزار اعمال فیلتر دسته بندی FilteredClassifier در SPSS

انتخاب ویژگی در SPSS در SPSS

Information Gain و کاربرد آن در انتخاب ویژگی در SPSS

بررسی مولفه های اصلی در SPSS

AttributeSelectedClassifier و انتخاب خاص دسته بندی کننده در SPSS

ایجاد یک دسته بندی کننده و آموزش آن در SPSS

ایجاد دسته بندی کننده در درخت تصمیم گیری یا Decision Treesb. در SPSS

ایجاد دسته بندی کننده در استفاده از ماشین بردار پشتیبان یا SVM در SPSS

مدل های دیگر دسته بندی کننده در SPSS

ایجاد یک دسته بندی کننده اختصاصی در SPSS

نمایش نتیجه در SPSS

نمایش گرافیکی درخت به کاربر در SPSS

بررسی و ارزیابی مدل ها در SPSS

بررسی مجموعه داده ها و تست در SPSS

نمایش نتایج آماری در SPSS

جداسازی داده یادگیری در SPSS

اعتبارسنجی متقابل k-fold در SPSS

ماتریس Confusion در SPSS

منحنی ROC در SPSS

ذخیره مدل در استفاده از Serializable در SPSS

بازگردانی مدل در استفاده از deserializable در SPSS

رگرسیون در SPSS

کلاس Zero در SPSS

کلاس REPTree در SPSS

کلاس SMOreg در SPSS

کلاس MultilayerPerceptron در SPSS

قوانین ارتباطی در SPSS

الگوریتم Apriori و کشف قوانین ارتباطی در SPSS

خوشه بندی در SPSS

الگوریتم EM و نحوه خوشه بندی در SPSS

دسته بندی کننده خوشه ای در SPSS

خوشه بندی افزایشی در SPSS

بررسی خوشه بندی در SPSS

پروژه دانشجویی SPSS (SPSS)

شبکه های عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون در SPSS

شبکه های عصبی مصنوعی در تابع پایه شعاعی در SPSS

درختان تصمیم گیری طبقه بندی و رگرسیونی در SPSS

مدل های درختی در SPSS

ماشین های بردار حامی طبقه بندی و رگرسیونی در SPSS

سیستم استنباط بیزین در SPSS

الگوریتم های بوستینگ و بگینگ در SPSS

الگوریتم های اپریل در SPSS

تحلیل سری های زمانی در SPSS

الگوریتم ژنتیک در SPSS

الگوریتم یادگیری عمیق در SPSS

الگرویتم های ماشین بردار پشتیبانی(svm) در SPSS

الگوریتم رگرسون در SPSS

و بسیار الگوریتم های دیگر در SPSS

پروژه های دانشجویی SPSS در روش های مختلف

نمونه پروژه های داده کاوی در SPSS (SPSS)

 سفارش پروژه SPSS

انجام پروژه های داده کاوی (data mining) در SPSS

 مشاوره پروژه های داده کاوی در نرم افزار SPSS

انجام پایان نامه داده کاوی و طرح های تحقیقاتی در SPSS (SPSS)

انجام پروژه های تجاری داده کاوی

مشاوره پروژه SPSS و پایانامه های داده کاوی SPSS و انجام پروژه های داده کاوی در SPSS

انجام پروژه های  SPSS

کارهای تحقیقاتی در نرم افزار SPSS

سیستم فروش و بازاریابی در SPSS

پیاده سازی مقالات و پانامه های مربوط به سیستم های تشخص هک و نفوذ در استفاده از روش های داده کاوی در نرم افزار SPSS

مشاور انجام پایان نامه و پروژه های سیستم های تشخیص نفوذ در استفاده از داده کاوی در نرم افزار SPSS

مشاوره و انجام مقالات وپروژه ها و پایانامه در سگمنت (بخش بندی) داده در نرم افزار SPSS

مشاره پایانامه های دانشجویی داده کاوی (دیتا ماینینگ) در نرم افزار SPSS

مشاوره انجام پروژه های داده کاوی و مشاوره پایانامه داده کاوی امنیت داده ها و شبکه داده کاوی در نرم افزار SPSS

مشاوره و تحلیل پروژه های مربوط به دارو سازی داده کاوی در نرم افزار SPSS

مشاوره وپیاده سازی پروژه های دانشجویی داده کاوی در نرم افزار SPSS

مشاوره و پیاده سازی پروژه های تجاری واداری داده کاوی در نرم افزار SPSS

پیاده سازی ومشاوره پروژه های داده کاوی و یادگیری ماشین وتشخیص الگو در نرم افزار SPSS

موضوعاع داده کاوی و پروژه های مربتط داده کاوی موضوعات پایانامه داده کاوی در نرم افزار SPSS

موضوع پایان نامه داده کاوی در نرم افزار SPSS

موضوعات داده کاوی مرتبط در شبکه های کامپیوتری در نرم افزار SPSS

موضوعات داده کاوی مرتبط در شبکه های اجتماعی در نرم افزار SPSS

انجام پروژه های SPSS

انجام پروژه داده کاوی در SPSS SPSS

انجام پروژه های داده کاوی ، یادگیری عمیق ، متن کاوی ، وب کاوی در کمک نرم افزار SPSS

طراحی و پیاده سازی  سیستم های هوش تجاری یادگیری عمیق و متن کاوی در SPSS

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد, دکتری در حوزه های داده کاوی ، متن کاوی ، یادگیری عمیق در SPSS

مشاوره و انجام در پروژه های سیستمهای اطلاعات مدیریت در SPSS

 پروژه های دانشجویی داده کاوی در روش های

CLASSIFICATION در SPSS

CLUSTERING در SPSS

ASSOCIATION RULES در SPSS

NAIVE BAYES در SPSS

SVM: SUPPORT VECTOR MACHINE در SPSS

BAGGING در SPSS

BOOSTING در SPSS

FPGROWTH در SPSS

رده بندی (Classification)در SPSS
خوشه بندی (Clustering) در SPSS
پیش بینی (Prediction) در SPSS
متن کاوی(Text mining) در SPSS
انتخاب ویژگی (Feature Selection) در SPSS
قواعد انجمنی (Association Rules) در SPSS
شبکه عصبی مصنوعی(ANN) در SPSS
شبکه های عصبی مصنوعی (RBF) در SPSS
 درخت تصمیم در شاخص جینی و آنتروپی در SPSS
 بگینگ و بوستینگ در SPSS
 ماشین بردار پشتیبان در SPSS
 سیستم استنباط بیزین در SPSS
الگوریتم ژنتیک در SPSS, ازدحام ذرات در SPSS
الگوریتم های فراابتکاری در SPSS
قواعد همسایگی در fp-growth,apriory در SPSS
تحلیل نتایج در رسم نمودار Roc در SPSS
انواع مختلف روش های انتخاب ویژگی:شاخص ریلیف، ازدحام ذرات،شاخص جینی و … در SPSS
انواع روش های نمونه برداری و بیش نمونه گیری در SPSS
روش های حل مشکل رده نامتوازن در SPSS
تشخیص داده پرت در SPSS
تشخیص داده پرت محلی در SPSS

برچسب ها:

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ من را به ایمیلم ارسال کن

پرفروش ترین محصولات

جدید ترین محصولات


مشاوره می خواهید؟ ما همیشه آنلاین هستیم. در هر حوزه ای در تلگرام یا واتس آپ با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید
+
مشاوره می خواهید؟ ما همیشه آنلاین هستیم. در هر حوزه ای در تلگرام یا واتس آپ با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید
+