انجام پروژه های پایتون

برای صحبت در خصوص هر یک از عناوین زیر در خصوص پروژه های پایتون و مشاوره رایگان از طریق تلگرام یا واتس آپ با شماره تلفن ۰۹۳۶۷۹۳۸۰۱۸ ارتباط برقرار کنید

تحلیل پروژه های نرم افزاری در نرم افزار پایتون در رشته های صنایع و کامپیوتر

مشاوره پروژه های مهندسی نرم افزار و مهندسی صنایع در پایتون

آموزش گام به گام و ارائه گزارش مکتوب پیشرفت پروژه

خوشه بندی و طبقه بندی داده ها در پایتون

انتخاب و استخراج ویژگی داده ها در پایتون

نمایش نتایح آماری پروژه های داده کاوی در پایتون

ایجاد داده های تصادفی در نرم افزار پایتون در پایتون

حذف ویژگی های غیر مفید در پایتون

گسسته سازی ویژگی های غیر عددی در پایتون

کدنویسی و انجام پروژه پایتون (نرم افزار پایتون)

انجام پروژه پایتون در حوزه پروژه ها و پایان نامه مدیریت

انجام پروژه های داده کاوی پایتون در سطح شرکتی

 مشاوره انجام پایان نامه و پروژه های داده کاوی در پایتون

انجام پروژه های تحلیل داده ها در پایتون

 انجام پایان نامه و پروژه های تحیلی سیستم های فروش مدیریت مشتری در استفاده از داده کاوی

مشاور انجام پایان نامه و پروژه های سیستم های تشخیص نفوذ در استفاده از داده کاوی

مشاور انجام پایان نامه و پروژه های بخش بندی داده ها در پایتون

مشاور انجام پایان نامه و پروژه های امنیت شبکه در پایتون

مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد داده کاوی در پایتون

مشاور انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی در پایتون

مشاور انجام پایان نامه و پروژه های یادگیری ماشین، پردازش الگو، رباتیک و … در پایتون

موضوع پایان نامه ارشد داده کاوی در پایتون

موضوع پایان نامه داده کاوی در پایتون

پایان نامه ارشد کامپیوتر داده کاوی در پایتون

 پایان نامه در موضوع شبکه های اجتماع در پایتون

انجام پروژه داده کاوی در پایتون (پایتون) یا انجام پایان نامه داده کاوی در پایتون (پایتون)

اعمال فیلتر بر روی داده ها در پایتون

 حذف ویژگی های غیرمفید در پایتون

گسسته سازی ویژگی های عددی در پایتون

ایجاد داده تصادفی در پایتون

انتخاب ویژگی در پایتون

خوشه بندی در پایتون

 روش های انتخاب خوشه در پایتون

دسته بندی در پایتون

ارزیابی مدل و تست در پایتون

آشنایی در ماتریس Confusion در پایتون

آشنایی در مشخصه عملکرد سیستم در پایتون

قوانین انجمن در پایتون

آماده سازی محیط نرم افزاری برای شروع به کار در پایتون

درونریزی داده در پایتون

آشنایی در نوع داده ARFF در پایتون

تعریف ویژگی در پایتون

آشنایی در ساختار داده ها در پایتون

ایجاد مجموعه داده در زمان اجرا در پایتون

ذخیره داده در قالب ARFF در پایتون

اعمال فیلتر بر روی داده ها در پایتون

گسسته سازی ویژگی ها در پایتون

ابزار اعمال فیلتر دسته بندی FilteredClassifier در پایتون

انتخاب ویژگی در پایتون در پایتون

Information Gain و کاربرد آن در انتخاب ویژگی در پایتون

بررسی مولفه های اصلی در پایتون

AttributeSelectedClassifier و انتخاب خاص دسته بندی کننده در پایتون

ایجاد یک دسته بندی کننده و آموزش آن در پایتون

ایجاد دسته بندی کننده در درخت تصمیم گیری یا Decision Treesb. در پایتون

ایجاد دسته بندی کننده در استفاده از ماشین بردار پشتیبان یا SVM در پایتون

مدل های دیگر دسته بندی کننده در پایتون

ایجاد یک دسته بندی کننده اختصاصی در پایتون

نمایش نتیجه در پایتون

نمایش گرافیکی درخت به کاربر در پایتون

بررسی و ارزیابی مدل ها در پایتون

بررسی مجموعه داده ها و تست در پایتون

نمایش نتایج آماری در پایتون

جداسازی داده یادگیری در پایتون

اعتبارسنجی متقابل k-fold در پایتون

ماتریس Confusion در پایتون

منحنی ROC در پایتون

ذخیره مدل در استفاده از Serializable در پایتون

بازگردانی مدل در استفاده از deserializable در پایتون

رگرسیون در پایتون

کلاس Zero در پایتون

کلاس REPTree در پایتون

کلاس SMOreg در پایتون

کلاس MultilayerPerceptron در پایتون

قوانین ارتباطی در پایتون

الگوریتم Apriori و کشف قوانین ارتباطی در پایتون

خوشه بندی در پایتون

الگوریتم EM و نحوه خوشه بندی در پایتون

دسته بندی کننده خوشه ای در پایتون

خوشه بندی افزایشی در پایتون

بررسی خوشه بندی در پایتون

پروژه دانشجویی پایتون (پایتون)

شبکه های عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون در پایتون

شبکه های عصبی مصنوعی در تابع پایه شعاعی در پایتون

درختان تصمیم گیری طبقه بندی و رگرسیونی در پایتون

مدل های درختی در پایتون

ماشین های بردار حامی طبقه بندی و رگرسیونی در پایتون

سیستم استنباط بیزین در پایتون

الگوریتم های بوستینگ و بگینگ در پایتون

الگوریتم های اپریل در پایتون

تحلیل سری های زمانی در پایتون

الگوریتم ژنتیک در پایتون

الگوریتم یادگیری عمیق در پایتون

الگرویتم های ماشین بردار پشتیبانی(svm) در پایتون

الگوریتم رگرسون در پایتون

و بسیار الگوریتم های دیگر در پایتون

پروژه های دانشجویی پایتون در روش های مختلف

نمونه پروژه های داده کاوی در پایتون (پایتون)

 سفارش پروژه پایتون

انجام پروژه های داده کاوی (data mining) در پایتون

 مشاوره پروژه های داده کاوی در نرم افزار پایتون

انجام پایان نامه داده کاوی و طرح های تحقیقاتی در پایتون (پایتون)

انجام پروژه های تجاری داده کاوی

مشاوره پروژه پایتون و پایانامه های داده کاوی پایتون و انجام پروژه های داده کاوی در پایتون

انجام پروژه های  پایتون

کارهای تحقیقاتی در نرم افزار پایتون

سیستم فروش و بازاریابی در پایتون

پیاده سازی مقالات و پانامه های مربوط به سیستم های تشخص هک و نفوذ در استفاده از روش های داده کاوی در نرم افزار پایتون

مشاور انجام پایان نامه و پروژه های سیستم های تشخیص نفوذ در استفاده از داده کاوی در نرم افزار پایتون

مشاوره و انجام مقالات وپروژه ها و پایانامه در سگمنت (بخش بندی) داده در نرم افزار پایتون

مشاره پایانامه های دانشجویی داده کاوی (دیتا ماینینگ) در نرم افزار پایتون

مشاوره انجام پروژه های داده کاوی و مشاوره پایانامه داده کاوی امنیت داده ها و شبکه داده کاوی در نرم افزار پایتون

مشاوره و تحلیل پروژه های مربوط به دارو سازی داده کاوی در نرم افزار پایتون

مشاوره وپیاده سازی پروژه های دانشجویی داده کاوی در نرم افزار پایتون

مشاوره و پیاده سازی پروژه های تجاری واداری داده کاوی در نرم افزار پایتون

پیاده سازی ومشاوره پروژه های داده کاوی و یادگیری ماشین وتشخیص الگو در نرم افزار پایتون

موضوعاع داده کاوی و پروژه های مربتط داده کاوی موضوعات پایانامه داده کاوی در نرم افزار پایتون

موضوع پایان نامه داده کاوی در نرم افزار پایتون

موضوعات داده کاوی مرتبط در شبکه های کامپیوتری در نرم افزار پایتون

موضوعات داده کاوی مرتبط در شبکه های اجتماعی در نرم افزار پایتون

انجام پروژه های پایتون

انجام پروژه داده کاوی در پایتون پایتون

انجام پروژه های داده کاوی ، یادگیری عمیق ، متن کاوی ، وب کاوی در کمک نرم افزار پایتون

طراحی و پیاده سازی  سیستم های هوش تجاری یادگیری عمیق و متن کاوی در پایتون

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد, دکتری در حوزه های داده کاوی ، متن کاوی ، یادگیری عمیق در پایتون

مشاوره و انجام در پروژه های سیستمهای اطلاعات مدیریت در پایتون

 پروژه های دانشجویی داده کاوی در روش های

CLASSIFICATION در پایتون

CLUSTERING در پایتون

ASSOCIATION RULES در پایتون

NAIVE BAYES در پایتون

SVM: SUPPORT VECTOR MACHINE در پایتون

BAGGING در پایتون

BOOSTING در پایتون

FPGROWTH در پایتون

رده بندی (Classification)در پایتون
خوشه بندی (Clustering) در پایتون
پیش بینی (Prediction) در پایتون
متن کاوی(Text mining) در پایتون
انتخاب ویژگی (Feature Selection) در پایتون
قواعد انجمنی (Association Rules) در پایتون
شبکه عصبی مصنوعی(ANN) در پایتون
شبکه های عصبی مصنوعی (RBF) در پایتون
 درخت تصمیم در شاخص جینی و آنتروپی در پایتون
 بگینگ و بوستینگ در پایتون
 ماشین بردار پشتیبان در پایتون
 سیستم استنباط بیزین در پایتون
الگوریتم ژنتیک در پایتون, ازدحام ذرات در پایتون
الگوریتم های فراابتکاری در پایتون
قواعد همسایگی در fp-growth,apriory در پایتون
تحلیل نتایج در رسم نمودار Roc در پایتون
انواع مختلف روش های انتخاب ویژگی:شاخص ریلیف، ازدحام ذرات،شاخص جینی و … در پایتون
انواع روش های نمونه برداری و بیش نمونه گیری در پایتون
روش های حل مشکل رده نامتوازن در پایتون
تشخیص داده پرت در پایتون
تشخیص داده پرت محلی در پایتون

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ من را به ایمیلم ارسال کن

پرفروش ترین محصولات

جدید ترین محصولات


مشاوره می خواهید؟ ما همیشه آنلاین هستیم. در هر حوزه ای در تلگرام یا واتس آپ با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید
+
مشاوره می خواهید؟ ما همیشه آنلاین هستیم. در هر حوزه ای در تلگرام یا واتس آپ با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید
+