انجام پروژه های وکا

برای صحبت در خصوص هر یک از عناوین زیر در خصوص پروژه های وکا و مشاوره رایگان از طریق تلگرام یا واتس آپ با شماره تلفن ۰۹۳۶۷۹۳۸۰۱۸ ارتباط برقرار کنید

تحلیل پروژه های نرم افزاری با نرم افزار وکا در رشته های صنایع و کامپیوتر

مشاوره پروژه های مهندسی نرم افزار و مهندسی صنایع با وکا

آموزش گام به گام و ارائه گزارش مکتوب پیشرفت پروژه

خوشه بندی و طبقه بندی داده ها با وکا

انتخاب و استخراج ویژگی داده ها با وکا

نمایش نتایح آماری پروژه های داده کاوی با وکا

ایجاد داده های تصادفی در نرم افزار وکا با وکا

حذف ویژگی های غیر مفید با وکا

گسسته سازی ویژگی های غیر عددی با وکا

کدنویسی و انجام پروژه WEKA (نرم افزار وکا)

انجام پروژه وکا در حوزه پروژه ها و پایان نامه مدیریت

انجام پروژه های داده کاوی وکا در سطح شرکتی

 مشاوره انجام پایان نامه و پروژه های داده کاوی با وکا

انجام پروژه های تحلیل داده ها با وکا

 انجام پایان نامه و پروژه های تحیلی سیستم های فروش مدیریت مشتری با استفاده از داده کاوی

مشاور انجام پایان نامه و پروژه های سیستم های تشخیص نفوذ با استفاده از داده کاوی

مشاور انجام پایان نامه و پروژه های بخش بندی داده ها با وکا

مشاور انجام پایان نامه و پروژه های امنیت شبکه با وکا

مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد داده کاوی با وکا

مشاور انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی با وکا

مشاور انجام پایان نامه و پروژه های یادگیری ماشین، پردازش الگو، رباتیک و … با وکا

موضوع پایان نامه ارشد داده کاوی با وکا

موضوع پایان نامه داده کاوی با وکا

پایان نامه ارشد کامپیوتر داده کاوی با وکا

 پایان نامه با موضوع شبکه های اجتماع با وکا

انجام پروژه داده کاوی با وکا (weka) یا انجام پایان نامه داده کاوی با وکا (weka)

اعمال فیلتر بر روی داده ها در وکا

 حذف ویژگی های غیرمفید در وکا

گسسته سازی ویژگی های عددی در وکا

ایجاد داده تصادفی در وکا

انتخاب ویژگی در وکا

خوشه بندی در وکا

 روش های انتخاب خوشه در وکا

دسته بندی در وکا

ارزیابی مدل و تست در وکا

آشنایی با ماتریس Confusion در وکا

آشنایی با مشخصه عملکرد سیستم در وکا

قوانین انجمن در وکا

آماده سازی محیط نرم افزاری برای شروع به کار با WEKA

درونریزی داده در وکا

آشنایی با نوع داده ARFF در وکا

تعریف ویژگی در وکا

آشنایی با ساختار داده ها در وکا

ایجاد مجموعه داده در زمان اجرا در وکا

ذخیره داده در قالب ARFF در وکا

اعمال فیلتر بر روی داده ها در وکا

گسسته سازی ویژگی ها در وکا

ابزار اعمال فیلتر دسته بندی FilteredClassifier در وکا

انتخاب ویژگی در WEKA در وکا

Information Gain و کاربرد آن در انتخاب ویژگی در وکا

بررسی مولفه های اصلی در وکا

AttributeSelectedClassifier و انتخاب خاص دسته بندی کننده در وکا

ایجاد یک دسته بندی کننده و آموزش آن در وکا

ایجاد دسته بندی کننده با درخت تصمیم گیری یا Decision Treesb. در وکا

ایجاد دسته بندی کننده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان یا SVM در وکا

مدل های دیگر دسته بندی کننده در وکا

ایجاد یک دسته بندی کننده اختصاصی در وکا

نمایش نتیجه در وکا

نمایش گرافیکی درخت به کاربر در وکا

بررسی و ارزیابی مدل ها در وکا

بررسی مجموعه داده ها و تست در وکا

نمایش نتایج آماری در وکا

جداسازی داده یادگیری در وکا

اعتبارسنجی متقابل k-fold در وکا

ماتریس Confusion در وکا

منحنی ROC در وکا

ذخیره مدل با استفاده از Serializable در وکا

بازگردانی مدل با استفاده از deserializable در وکا

رگرسیون در وکا

کلاس Zero در وکا

کلاس REPTree در وکا

کلاس SMOreg در وکا

کلاس MultilayerPerceptron در وکا

قوانین ارتباطی در وکا

الگوریتم Apriori و کشف قوانین ارتباطی در وکا

خوشه بندی در وکا

الگوریتم EM و نحوه خوشه بندی در وکا

دسته بندی کننده خوشه ای در وکا

خوشه بندی افزایشی در وکا

بررسی خوشه بندی در وکا

پروژه دانشجویی وکا (weka)

شبکه های عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون در وکا

شبکه های عصبی مصنوعی با تابع پایه شعاعی در وکا

درختان تصمیم گیری طبقه بندی و رگرسیونی در وکا

مدل های درختی در وکا

ماشین های بردار حامی طبقه بندی و رگرسیونی در وکا

سیستم استنباط بیزین در وکا

الگوریتم های بوستینگ و بگینگ در وکا

الگوریتم های اپریل در وکا

تحلیل سری های زمانی در وکا

الگوریتم ژنتیک در وکا

الگوریتم یادگیری عمیق در وکا

الگرویتم های ماشین بردار پشتیبانی(svm) در وکا

الگوریتم رگرسون در وکا

و بسیار الگوریتم های دیگر در وکا

پروژه های دانشجویی وکا با روش های مختلف

نمونه پروژه های داده کاوی با وکا (weka)

 سفارش پروژه وکا

انجام پروژه های داده کاوی (data mining) با وکا

 مشاوره پروژه های داده کاوی با نرم افزار weka

انجام پایان نامه داده کاوی و طرح های تحقیقاتی با وکا (weka)

انجام پروژه های تجاری داده کاوی

مشاوره پروژه وکا و پایانامه های داده کاوی وکا و انجام پروژه های داده کاوی با وکا

انجام پروژه های  وکا

کارهای تحقیقاتی با نرم افزار وکا

سیستم فروش و بازاریابی در وکا

پیاده سازی مقالات و پانامه های مربوط به سیستم های تشخص هک و نفوذ با استفاده از روش های داده کاوی در نرم افزار weka

مشاور انجام پایان نامه و پروژه های سیستم های تشخیص نفوذ با استفاده از داده کاوی در نرم افزار weka

مشاوره و انجام مقالات وپروژه ها و پایانامه در سگمنت (بخش بندی) داده در نرم افزار weka

مشاره پایانامه های دانشجویی داده کاوی (دیتا ماینینگ) در نرم افزار weka

مشاوره انجام پروژه های داده کاوی و مشاوره پایانامه داده کاوی امنیت داده ها و شبکه داده کاوی در نرم افزار weka

مشاوره و تحلیل پروژه های مربوط به دارو سازی داده کاوی در نرم افزار weka

مشاوره وپیاده سازی پروژه های دانشجویی داده کاوی در نرم افزار weka

مشاوره و پیاده سازی پروژه های تجاری واداری داده کاوی در نرم افزار weka

پیاده سازی ومشاوره پروژه های داده کاوی و یادگیری ماشین وتشخیص الگو در نرم افزار weka

موضوعاع داده کاوی و پروژه های مربتط داده کاوی موضوعات پایانامه داده کاوی در نرم افزار weka

موضوع پایان نامه داده کاوی در نرم افزار weka

موضوعات داده کاوی مرتبط با شبکه های کامپیوتری در نرم افزار weka

موضوعات داده کاوی مرتبط با شبکه های اجتماعی در نرم افزار weka

انجام پروژه های وکا

انجام پروژه داده کاوی با وکا Weka

انجام پروژه های داده کاوی ، یادگیری عمیق ، متن کاوی ، وب کاوی با کمک نرم افزار وکا

طراحی و پیاده سازی  سیستم های هوش تجاری یادگیری عمیق و متن کاوی با وکا

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد, دکتری در حوزه های داده کاوی ، متن کاوی ، یادگیری عمیق در وکا

مشاوره و انجام در پروژه های سیستمهای اطلاعات مدیریت در وکا

 پروژه های دانشجویی داده کاوی با روش های

CLASSIFICATION در وکا

CLUSTERING در وکا

ASSOCIATION RULES در وکا

NAIVE BAYES در وکا

SVM: SUPPORT VECTOR MACHINE در وکا

BAGGING در وکا

BOOSTING در وکا

FPGROWTH در وکا

رده بندی (Classification)با Weka
خوشه بندی (Clustering) با Weka
پیش بینی (Prediction) با Weka
متن کاوی(Text mining) با Weka
انتخاب ویژگی (Feature Selection) با Weka
قواعد انجمنی (Association Rules) با Weka
شبکه عصبی مصنوعی(ANN) با Weka
شبکه های عصبی مصنوعی (RBF) با Weka
 درخت تصمیم با شاخص جینی و آنتروپی با Weka
 بگینگ و بوستینگ با Weka
 ماشین بردار پشتیبان با Weka
 سیستم استنباط بیزین با Weka
الگوریتم ژنتیک با Weka, ازدحام ذرات با Weka
الگوریتم های فراابتکاری با Weka
قواعد همسایگی با fp-growth,apriory با Weka
تحلیل نتایج با رسم نمودار Roc با Weka
انواع مختلف روش های انتخاب ویژگی:شاخص ریلیف، ازدحام ذرات،شاخص جینی و … با Weka
انواع روش های نمونه برداری و بیش نمونه گیری با Weka
روش های حل مشکل رده نامتوازن با Weka
تشخیص داده پرت با Weka
تشخیص داده پرت محلی با Weka

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ من را به ایمیلم ارسال کن

پرفروش ترین محصولات

جدید ترین محصولات


مشاوره می خواهید؟ ما همیشه آنلاین هستیم. در هر حوزه ای در تلگرام یا واتس آپ با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید
+
مشاوره می خواهید؟ ما همیشه آنلاین هستیم. در هر حوزه ای در تلگرام یا واتس آپ با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید
+