انجام پروژه های متلب

برای صحبت در خصوص هر یک از عناوین زیر در خصوص پروژه های متلب و مشاوره رایگان از طریق تلگرام یا واتس آپ با شماره تلفن ۰۹۳۶۷۹۳۸۰۱۸ ارتباط برقرار کنید

تحلیل پروژه های نرم افزاری در نرم افزار متلب در رشته های صنایع و کامپیوتر

مشاوره پروژه های مهندسی نرم افزار و مهندسی صنایع در متلب

آموزش گام به گام و ارائه گزارش مکتوب پیشرفت پروژه

خوشه بندی و طبقه بندی داده ها در متلب

انتخاب و استخراج ویژگی داده ها در متلب

نمایش نتایح آماری پروژه های داده کاوی در متلب

ایجاد داده های تصادفی در نرم افزار متلب در متلب

حذف ویژگی های غیر مفید در متلب

گسسته سازی ویژگی های غیر عددی در متلب

کدنویسی و انجام پروژه متلب (نرم افزار متلب)

انجام پروژه متلب در حوزه پروژه ها و پایان نامه مدیریت

انجام پروژه های داده کاوی متلب در سطح شرکتی

 مشاوره انجام پایان نامه و پروژه های داده کاوی در متلب

انجام پروژه های تحلیل داده ها در متلب

 انجام پایان نامه و پروژه های تحیلی سیستم های فروش مدیریت مشتری در استفاده از داده کاوی

مشاور انجام پایان نامه و پروژه های سیستم های تشخیص نفوذ در استفاده از داده کاوی

مشاور انجام پایان نامه و پروژه های بخش بندی داده ها در متلب

مشاور انجام پایان نامه و پروژه های امنیت شبکه در متلب

مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد داده کاوی در متلب

مشاور انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی در متلب

مشاور انجام پایان نامه و پروژه های یادگیری ماشین، پردازش الگو، رباتیک و … در متلب

موضوع پایان نامه ارشد داده کاوی در متلب

موضوع پایان نامه داده کاوی در متلب

پایان نامه ارشد کامپیوتر داده کاوی در متلب

 پایان نامه در موضوع شبکه های اجتماع در متلب

انجام پروژه داده کاوی در متلب (متلب) یا انجام پایان نامه داده کاوی در متلب (متلب)

اعمال فیلتر بر روی داده ها در متلب

 حذف ویژگی های غیرمفید در متلب

گسسته سازی ویژگی های عددی در متلب

ایجاد داده تصادفی در متلب

انتخاب ویژگی در متلب

خوشه بندی در متلب

 روش های انتخاب خوشه در متلب

دسته بندی در متلب

ارزیابی مدل و تست در متلب

آشنایی در ماتریس Confusion در متلب

آشنایی در مشخصه عملکرد سیستم در متلب

قوانین انجمن در متلب

آماده سازی محیط نرم افزاری برای شروع به کار در متلب

درونریزی داده در متلب

آشنایی در نوع داده ARFF در متلب

تعریف ویژگی در متلب

آشنایی در ساختار داده ها در متلب

ایجاد مجموعه داده در زمان اجرا در متلب

ذخیره داده در قالب ARFF در متلب

اعمال فیلتر بر روی داده ها در متلب

گسسته سازی ویژگی ها در متلب

ابزار اعمال فیلتر دسته بندی FilteredClassifier در متلب

انتخاب ویژگی در متلب در متلب

Information Gain و کاربرد آن در انتخاب ویژگی در متلب

بررسی مولفه های اصلی در متلب

AttributeSelectedClassifier و انتخاب خاص دسته بندی کننده در متلب

ایجاد یک دسته بندی کننده و آموزش آن در متلب

ایجاد دسته بندی کننده در درخت تصمیم گیری یا Decision Treesb. در متلب

ایجاد دسته بندی کننده در استفاده از ماشین بردار پشتیبان یا SVM در متلب

مدل های دیگر دسته بندی کننده در متلب

ایجاد یک دسته بندی کننده اختصاصی در متلب

نمایش نتیجه در متلب

نمایش گرافیکی درخت به کاربر در متلب

بررسی و ارزیابی مدل ها در متلب

بررسی مجموعه داده ها و تست در متلب

نمایش نتایج آماری در متلب

جداسازی داده یادگیری در متلب

اعتبارسنجی متقابل k-fold در متلب

ماتریس Confusion در متلب

منحنی ROC در متلب

ذخیره مدل در استفاده از Serializable در متلب

بازگردانی مدل در استفاده از deserializable در متلب

رگرسیون در متلب

کلاس Zero در متلب

کلاس REPTree در متلب

کلاس SMOreg در متلب

کلاس MultilayerPerceptron در متلب

قوانین ارتباطی در متلب

الگوریتم Apriori و کشف قوانین ارتباطی در متلب

خوشه بندی در متلب

الگوریتم EM و نحوه خوشه بندی در متلب

دسته بندی کننده خوشه ای در متلب

خوشه بندی افزایشی در متلب

بررسی خوشه بندی در متلب

پروژه دانشجویی متلب (متلب)

شبکه های عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون در متلب

شبکه های عصبی مصنوعی در تابع پایه شعاعی در متلب

درختان تصمیم گیری طبقه بندی و رگرسیونی در متلب

مدل های درختی در متلب

ماشین های بردار حامی طبقه بندی و رگرسیونی در متلب

سیستم استنباط بیزین در متلب

الگوریتم های بوستینگ و بگینگ در متلب

الگوریتم های اپریل در متلب

تحلیل سری های زمانی در متلب

الگوریتم ژنتیک در متلب

الگوریتم یادگیری عمیق در متلب

الگرویتم های ماشین بردار پشتیبانی(svm) در متلب

الگوریتم رگرسون در متلب

و بسیار الگوریتم های دیگر در متلب

پروژه های دانشجویی متلب در روش های مختلف

نمونه پروژه های داده کاوی در متلب (متلب)

 سفارش پروژه متلب

انجام پروژه های داده کاوی (data mining) در متلب

 مشاوره پروژه های داده کاوی در نرم افزار متلب

انجام پایان نامه داده کاوی و طرح های تحقیقاتی در متلب (متلب)

انجام پروژه های تجاری داده کاوی

مشاوره پروژه متلب و پایانامه های داده کاوی متلب و انجام پروژه های داده کاوی در متلب

انجام پروژه های  متلب

کارهای تحقیقاتی در نرم افزار متلب

سیستم فروش و بازاریابی در متلب

پیاده سازی مقالات و پانامه های مربوط به سیستم های تشخص هک و نفوذ در استفاده از روش های داده کاوی در نرم افزار متلب

مشاور انجام پایان نامه و پروژه های سیستم های تشخیص نفوذ در استفاده از داده کاوی در نرم افزار متلب

مشاوره و انجام مقالات وپروژه ها و پایانامه در سگمنت (بخش بندی) داده در نرم افزار متلب

مشاره پایانامه های دانشجویی داده کاوی (دیتا ماینینگ) در نرم افزار متلب

مشاوره انجام پروژه های داده کاوی و مشاوره پایانامه داده کاوی امنیت داده ها و شبکه داده کاوی در نرم افزار متلب

مشاوره و تحلیل پروژه های مربوط به دارو سازی داده کاوی در نرم افزار متلب

مشاوره وپیاده سازی پروژه های دانشجویی داده کاوی در نرم افزار متلب

مشاوره و پیاده سازی پروژه های تجاری واداری داده کاوی در نرم افزار متلب

پیاده سازی ومشاوره پروژه های داده کاوی و یادگیری ماشین وتشخیص الگو در نرم افزار متلب

موضوعاع داده کاوی و پروژه های مربتط داده کاوی موضوعات پایانامه داده کاوی در نرم افزار متلب

موضوع پایان نامه داده کاوی در نرم افزار متلب

موضوعات داده کاوی مرتبط در شبکه های کامپیوتری در نرم افزار متلب

موضوعات داده کاوی مرتبط در شبکه های اجتماعی در نرم افزار متلب

انجام پروژه های متلب

انجام پروژه داده کاوی در متلب متلب

انجام پروژه های داده کاوی ، یادگیری عمیق ، متن کاوی ، وب کاوی در کمک نرم افزار متلب

طراحی و پیاده سازی  سیستم های هوش تجاری یادگیری عمیق و متن کاوی در متلب

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد, دکتری در حوزه های داده کاوی ، متن کاوی ، یادگیری عمیق در متلب

مشاوره و انجام در پروژه های سیستمهای اطلاعات مدیریت در متلب

 پروژه های دانشجویی داده کاوی در روش های

CLASSIFICATION در متلب

CLUSTERING در متلب

ASSOCIATION RULES در متلب

NAIVE BAYES در متلب

SVM: SUPPORT VECTOR MACHINE در متلب

BAGGING در متلب

BOOSTING در متلب

FPGROWTH در متلب

رده بندی (Classification)در متلب
خوشه بندی (Clustering) در متلب
پیش بینی (Prediction) در متلب
متن کاوی(Text mining) در متلب
انتخاب ویژگی (Feature Selection) در متلب
قواعد انجمنی (Association Rules) در متلب
شبکه عصبی مصنوعی(ANN) در متلب
شبکه های عصبی مصنوعی (RBF) در متلب
 درخت تصمیم در شاخص جینی و آنتروپی در متلب
 بگینگ و بوستینگ در متلب
 ماشین بردار پشتیبان در متلب
 سیستم استنباط بیزین در متلب
الگوریتم ژنتیک در متلب, ازدحام ذرات در متلب
الگوریتم های فراابتکاری در متلب
قواعد همسایگی در fp-growth,apriory در متلب
تحلیل نتایج در رسم نمودار Roc در متلب
انواع مختلف روش های انتخاب ویژگی:شاخص ریلیف، ازدحام ذرات،شاخص جینی و … در متلب
انواع روش های نمونه برداری و بیش نمونه گیری در متلب
روش های حل مشکل رده نامتوازن در متلب
تشخیص داده پرت در متلب
تشخیص داده پرت محلی در متلب

برچسب ها:

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ من را به ایمیلم ارسال کن

پرفروش ترین محصولات

جدید ترین محصولات


مشاوره می خواهید؟ ما همیشه آنلاین هستیم. در هر حوزه ای در تلگرام یا واتس آپ با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید
+
مشاوره می خواهید؟ ما همیشه آنلاین هستیم. در هر حوزه ای در تلگرام یا واتس آپ با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید
+