پروژه های رپیدماینر

سه عنوان کلی پروژه در سایت موجود است :

۱- پروژه های حرفه ای رپیدماینر – این پروژه ها تخصصی می باشد و برای مقاصد حرفه ای مورد استفاده قرار می باشد. برای دیدن پروژه ها اینجا کلیک کنید.

۲- سمپل های کامل رپیدماینر – این پروژه ها کامل می باشند اما سطح آنها متوسط می باشد. این پروژه ها قیمت مقطوع ۲۰ تومان دارند. برای دیدن تمام پروژه ها اینجا کلیک کنید.

۳- سمپل های مبتدی رپیدماینر – این سمپل ها ساده است و قیمت های آنها متنوع می باشد. لیست زیر این موارد را پوشش می دهد. پیشنهاد ما استفاده از پروژه ها بالا می باشد.

تمامی پروژه های زیر موجود می باشد. به جهت مشورت در خصوص هر کدام با آی دی تلگرام Research_moghimi@ ارتباط برقرار کنید. تمامی موارد شامل پشتیبانی رایگان آنلاین هستند. چه از طریق ریموت چه راهنمایی از طریق تلگرام یا ایمیل.

با کلیک بر روی هر کدام از عناوین می توانید به صفحه توضیحات آن پروژه حرکت کنید و به صورت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب خرید کنید.

ممکن است پروژه ها در برخی سایت ها موجود باشند؛ اگر قصد خرید از آن سایت ها را دارید از پشتیبانی آنلاین رایگان آنها مطمئن شوید سپس اقدام به خرید کنید

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۰,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۰,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۰,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۰,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۰,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۰,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۰,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۰,۰۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۰,۰۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۰,۰۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۰,۰۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۰,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۰,۰۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۰,۰۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پیش بینی بار مصرفی برق با درخت تصمیم در رپیدماینر  Rapid miner(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۶,۰۰۰             بانک Excel :                       داکیومنت : دارد

پیش بینی بار مصرفی برق با شبکه عصبی MLP در رپیدماینر  Rapid miner(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۵,۰۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پیش بینی بار مصرفی برق با ماشین بردار پشتیبان(SVM) در رپیدماینر  Rapid miner(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۵,۵۰۰          بانک : Excel                      داکیومنت : دارد

پیش بینی بار مصرفی برق با شبکه عصبی در رپیدماینر – Rapid miner(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel                      داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی کاربران با رپید ماینر با استفاده از k-means – Rapid miner(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۷,۴۰۰          بانک : Excel                      داکیومنت : دارد

پیاده سازی کشف تقلب در سیستم  بانکداری الکترونیک با رپیدماینر – شبیه سازی مقاله isi سال ۲۰۱۴(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۵۰,۸۰۰          بانک : Excel                      داکیومنت : دارد

طبقه بندی الگوی تصویر با الگوریتم درخت تصمیم در رپیدماینر – Rapid miner(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۰۰۰          بانک : Excel                      داکیومنت : دارد

استخراچ قوانین از الگوی تصویر با الگوریتم FP-GROWTH در رپیدماینر  Rapid miner(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۷۰۰          بانک : Excel                      داکیومنت : دارد

خوشه بندی الگوی تصویر با الگوریتم K-MEANS در رپیدماینر – Rapid miner(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۸۰۰          بانک : Excel                      داکیومنت : دارد

طبقه بندی الگوی تصویر با الگوریتم KNN در رپیدماینر – Rapid miner(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۰۰۰          بانک : Excel                      داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی دیتاست حیوانات UCI با استفاده از درخت تصمیم در رپیدماینر(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۰۰۰          بانک : سایر بانک های اطلاعاتی           داکیومنت : دارد

طبقه بندی الگوی تصویر دیتاست UCI با الگوریتم درخت تصمیم در رپیدماینر  Rapid miner(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۴۰۰بانک : سایر بانک های اطلاعاتی           داکیومنت : دارد

داکیومنت طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از روش درخت تصمیم در نرم افزار رپیدماینر(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۱,۳۰۰          بانک : فاقد بانک اطلاعاتی           داکیومنت : دارد

داکیومنت طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از روش شبکه عصبی در نرم افزار رپیدماینر(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۰,۹۰۰          بانک : فاقد بانک اطلاعاتی           داکیومنت : دارد

داکیومنت پیش بینی بارش باران با درخت تصمیم با استفاده از روش درخت تصمیم در رپیدماینر(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۵,۴۰۰           بانک : فاقد بانک اطلاعاتی           داکیومنت : دارد

داکیومنت پیش بینی بارش باران با استفاده از روش شبکه عصبی(neural network) در رپیدماینر(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۸,۲۰۰          بانک : فاقد بانک اطلاعاتی           داکیومنت : دارد

داکیومنت پیش بینی بارش باران با استفاده از روش کا نزدیکترین همسایه(KNN) در رپیدماینر(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۶,۳۰۰          بانک : فاقد بانک اطلاعاتی           داکیومنت : دارد

پروژه تشخیص بیماری دیابت با الگوریتم درخت تصمیم(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۰,۰۰۰          بانک : فاقد بانک اطلاعاتی           داکیومنت : دارد

پروژه تشخیص بیماری دیابت با الگوریتم درخت Chaid(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۰,۰۰۰          بانک : فاقد بانک اطلاعاتی           داکیومنت : دارد

پروژه تشخیص بیماری دیابت با الگوریتم KNN(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۶۰۰          بانک : فاقد بانک اطلاعاتی           داکیومنت : دارد

پروژه تشخیص بیماری دیابت با الگوریتم نایوبیز(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۱,۷۰۰          بانک : فاقد بانک اطلاعاتی           داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی تراکنش های دستگاه خودپرداز(ATM) با استفاده از درخت تصمیم در رپیدماینر(پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۰,۴۰۰          بانک : سایر بانک های اطلاعاتی           داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی تراکنش های دستگاه خودپرداز(ATM) با استفاده از k نزدیکترین همسایه(KNN) در رپیدما (پروژه رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۸,۳۰۰          بانک : سایر بانک های اطلاعاتی           داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی تراکنش های دستگاه خودپرداز(ATM) با استفاده از شبکه عصبی MLP در رپیدماینر.(داده کاوی در رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۶,۷۰۰          بانک : سایر بانک های اطلاعاتی           داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی تراکنش های دستگاه خودپرداز(ATM) با استفاده از نایوبیز(naive bayes) در رپیدماینر (داده کاوی در رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۶,۱۰۰          بانک : سایر بانک های اطلاعاتی           داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی تراکنش های دستگاه خودپرداز(ATM) با استفاده از شبکه عصبی در رپیدماینر(داده کاوی در رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۶,۰۰۰          بانک : فاقد بانک اطلاعاتی           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های دیابت با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر(داده کاوی در رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر(داده کاوی در رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۴۰۰بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر(داده کاوی در رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۱,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر(داده کاوی در رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۷۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر(داده کاوی در رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۴۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پرستات در زنان با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در ریپدماینر(داده کاوی در رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر(داده کاوی در رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۷۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر(داده کاوی در رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۱,۰۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (داده کاوی در رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۰۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در  بانکداری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپید ماینر (پروژه های رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۴۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های iris با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (پروژه های رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۱,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (پروژه های رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۴,۰۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (پروژه های رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۱,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (پروژه های رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۴۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (پروژه های رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۸۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (پروژه های رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (پروژه های رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۰,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (پروژه های رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (پروژه های رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۰۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (پروژه های رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۰۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (پروژه های رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۰۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (پروژه های رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۴۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۴,۰۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۴۰۰                    بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۴۰۰                    بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۲۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMO با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۳۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های دیابت با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۰۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۰۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۴۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۴۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پرستات در زنان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۴۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۰,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در ریپدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۰۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپید (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۲۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های iris با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۴,۰۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۳۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۱,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در ریپدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۰۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در … (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۰۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۴,۰۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۴۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۴۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۲۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۱,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۴۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در ریپدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های دیابت با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر (پروژه آماده رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۲,۰۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۱,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۳,۴۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۲,۲۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پرستات در زنان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۲,۳۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۲,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۲,۰۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۲,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های iris با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۲,۴۰۰          بانک : Excel           داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۳,۴۰۰           بانک : Excel            داکیومنت : دارد.

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۲,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۴,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در  رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۱,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۲,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۲,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۰,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۲,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۲,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۴,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر(پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۱,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۲,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۳,۴۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMO با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۰,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های دیابت با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در ریپدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۳,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۱,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۲,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان روده بزرگ با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۱,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پرستات در زنان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۱,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۲,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۲,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های iris با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۲,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۲,۴۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های ستون فقرات با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۳,۴۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۲,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات بات نت(Bot Net) بات نت با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۱,۷۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODSدر رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۳,۴۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۰,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۲,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۲,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه های داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۱,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۲,۴۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۲,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۳,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۳,۴۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۱,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۲,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در ریپدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۱,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۱,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۲,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۱,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های دیابت با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۸,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان سینه با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان ریه با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در مردان با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : فاقد بانک اطلاعاتی               داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در زنان با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) با کمک رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

رپیدماینرپروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های کارت اعتباری در بانکداری الکترونیک با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های Iris با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۳۰,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات DDOS با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost  (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم آدابوست (adaboost)  در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost)  در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost)  در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر  (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۱,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست COCOMO با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های دیابت با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان سینه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (پروژه rapidminer)

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در مردان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰          بانک : فاقد بانک اطلاعاتی               داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان ریه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۸,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در زنان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۹,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۳۰,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۳۱,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های کارت اعتباری در بانکداری الکترونیک با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های Iris با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۸,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات DDOS با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۹,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۹,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در  (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۰۰۰          بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست COCOMO با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۳۰,۰۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست COCOMO با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های دیابت با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (دانلود پروژه داده کاوی با رپیدماینر)

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : فاقد بانک اطلاعاتی                داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان سینه با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر(نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان ریه با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در مردان با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در زنان با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های کارت اعتباری در بانکداری الکترونیک با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های Iris با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات DDOS با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۸,۰۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۹,۰۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۸,۰۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های دیابت با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان سینه با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان ریه با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (نمونه پروژه داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در مردان با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (پروژه درس داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در زنان با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (پروژه درس داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (پروژه درس داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (پروژه درس داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (پروژه درس داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های کارت اعتباری در بانکداری الکترونیک با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (پروژه درس داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های Iris با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (پروژه درس داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (پروژه درس داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (پروژه درس داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات DDOS با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (پروژه درس داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (پروژه درس داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۹,۰۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (پروژه درس داده کاوی)

قیمت جدید : ۳۰,۰۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (پروژه درس داده کاوی)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (پروژه درس داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (پروژه درس داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (پروژه درس داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (پروژه درس داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (پروژه درس داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (پروژه درس داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (پروژه درس داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست COCOMO با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های دیابت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان ریه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در مردان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در زنان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های کارت اعتباری در بانکداری الکترونیک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های Iris با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر (انجام پروژه های دانشجویی داده کاوی)

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۰۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۰۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۰۰۰             بانک : Excel                     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست COCOMO با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(CHAID) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های دیابت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان ریه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در مردان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در زنان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های کارت اعتباری در بانکداری الکترونیک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های Iris با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۱,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۴۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۴۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست COCOMO با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های دیابت با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان سینه با استفاده از الگوریتم نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان ریه با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در مردان با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در زنان با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های کارت اعتباری در بانکداری الکترونیک با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های Iris با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات DDOS با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست COCOMO با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های دیابت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان ریه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در مردان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در زنان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

داکیومنت آموزش مدل سازی داده ها در rapidminer

قیمت جدید : ۳۸,۰۰۰             بانک : فاقد بانک اطلاعاتی     داکیومنت : دارد

تشخیص سرطان با استفاده از نمونه برداری طبقه بندی متوازن با rapidminer

قیمت جدید : ۶۳,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های کارت اعتباری در بانکداری الکترونیک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های Iris با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۴۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : فاقد بانک اطلاعاتی     داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست COCOMO با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های دیابت با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان سینه با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان ریه با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در مردان با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۰۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در زنان با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰             بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبا …

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های کارت اعتباری در بانکداری الکترونیک با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۲,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های Iris با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : فاقد بانک اطلاعاتی    داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات DDOS با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۴۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۱,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۱,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست COCOMO با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های دیابت با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان سینه با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان ریه با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در مردان با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در زنان با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۰,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های کارت اعتباری در بانکداری الکترونیک با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های Iris با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات DDOS با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۱,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۴۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست COCOMO با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های دیابت با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان سینه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان ریه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در مردان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در زنان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های کارت اعتباری در بانکداری الکترونیک با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های Iris با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات DDOS با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست COCOMO با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Lib SVM)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۱,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۲,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه تشخیص سرطان سینه با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۲,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه تشخیص سرطان ریه با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۳,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۳,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه تشخیص سرطان پروستات در زنان با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۴,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۴,۴۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۱,۴۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه   پیش بینی بار مصرفی برق با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۱,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه  پیش بینی میزان بارش باران  با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۴,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی داده های Iris با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۲,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه تراکنش های موفق و ناموفق کارت اعتباری در بانکداری الکترونیک با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۳,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی اطلاعات  حیوانات سایت (UCI) با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۴۲,۴۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی حیوانات (DDOS) با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۳,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی داده های پروتئین با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۴,۴۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست COCOMO با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های دیابت با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان سینه با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان ریه با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در مردان با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در زنان با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های کارت اعتباری در بانکداری الکترونیک با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های Iris با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات DDOS با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست COCOMO با استفاده از الگوریتم  نایوبیز(Naïve Bayes) در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های دیابت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۶,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۷,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان ریه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در مردان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۸,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان پرستات در زنان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۲۹,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

قیمت جدید : ۳۰,۵۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

داکیومنت آموزش مدل سازی داده ها در rapidminer

قیمت جدید : ۳۸,۰۰۰          بانک : فاقد بانک اطلاعاتی    داکیومنت : دارد

تشخیص سرطان با استفاده از نمونه برداری طبقه بندی متوازن با rapidminer

قیمت جدید : ۶۳,۰۰۰          بانک : Excel          داکیومنت : دارد

پیش بینی طبقات بیماری با استفاده از دیتا ست ژن ها با rapidminer

قیمت جدید : ۳۵,۵۰۰          بانک : SQL Server 2008    داکیومنت : دارد

مشاوره می خواهید؟ ما همیشه آنلاین هستیم. در هر حوزه ای در تلگرام یا واتس آپ با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید
+