دیتاماینینگ یار

انجام پروژه های وب معنایی

وب معنایی یکی از حوزه های جدید و در عین حال سنگین و تخصصی است ما در دیتا ماینینگ یار به صورت حرفه ای پیاده سازی سیستم های مبتدی و حرفه ای وب معنایی می پردازیم. دانشجویان زیادی با ما ارتباط می گیرند و در خصوص قسمت های مختلف این حوزه درخواست پروژه دارند ما همه آنها را هدایت و راهنمایی و کمک می‌کنیم.

پروژه های وب معنایی حوزه های وسیع و گسترده ای دارند. خدمات ما در این حوزه شامل موارد زیر می شود :

 1.  پروژه های کار با پروتژ
 2.  پروژه های ساخت Ontology (انجام پروژه های هستی شناسی (Ontology))
 3.  ساخت RDF
 4.  آموزش و راهنمایی وب معنایی
 5.  تحقیق وب معنایی
 6.  آموزش کامل SparQL و انجام پروژه های SPARQ

همچنین

 • انجام تحقیق های آشنایی با وب معنایی
  • انجام تحقیق های اصول وب
   • انجام تحقیق های شناسه های یکتا در وب
   • انجام تحقیق های پروتکل انتقال ابرمتن
  • انجام تحقیق های مقدمه ای بر وب معنایی
   • انجام تحقیق های مشکلات وب امروزی
  • انجام تحقیق های تکنولوژی های Semantic Web
  • انجام تحقیق های وب معنایی و موتورهای جستجو
  • انجام تحقیق های موتورهای جستجوی معنایی
  • انجام تحقیق های مروری بر مفاهیم XML
  • انجام تحقیق های معرفی زبان XML و ویژگی های آن
  • انجام تحقیق های ساختار XML
  • انجام تحقیق های عناصر XML
  • انجام تحقیق های صفات XML
  • انجام تحقیق های فضای نام در XML
  • انجام تحقیق های آدرس دهی و پرس و جو در اسناد XML
  • انجام تحقیق های تعریف هستی شناسی
  • انجام تحقیق های هستی شناسی در Semantic Web
  • انجام تحقیق های مولفه های هستی شناسی
  • انجام تحقیق های توصیف منابع وب
  • انجام تحقیق های RDF
  • انجام تحقیق های مبانی و اصول RDF
   • انجام تحقیق های شناسه گذاری منابع
   • انجام تحقیق های گزاره ها در RDF
  • انجام تحقیق های نمایش گزاره ها در انواع مدل های RDF
  • انجام تحقیق های RDF و پایگاه های داده رابطه ای
  • انجام تحقیق های RDF / XML
  • انجام تحقیق های RDFS
   • انجام تحقیق های RDFS
   • انجام تحقیق های تعاریف و ساختار RDFS
   • انجام تحقیق های زبان های هستی شناسی و RDFS
  • انجام تحقیق های استدلال نحوی با قوانین استنتاج
  • انجام تحقیق های زبان هستی شناسی وب OWL
  • انجام تحقیق های هستی شناسی در OWL
  • انجام تحقیق های فضاهای نام و سرایند
  • انجام تحقیق های ویژگی ها در OWL
  • انجام تحقیق های زبان هستی شناسی وب OWL 2
  • انجام تحقیق های زبان های پرس و جو OWL
  • انجام پروژه های SPARQL زبان پرس و جوی RDF
   • انجام تحقیق های کوئری های ساده SPARQL
   • انجام تحقیق های الگوهای گراف ساده
   • انجام تحقیق های گره های خالی در SPARQL
   • انجام تحقیق های الگوهای گراف پیچیده
   • انجام تحقیق های کوئری های با مقادیر داده
   • انجام تحقیق های نتایج در SPARQL
  • انجام تحقیق های SWRL زبان توصیف قاعده
   • انجام تحقیق های مقدمه ای بر SWRL
   • انجام تحقیق های مبانی SWRL
   • انجام تحقیق های انواع اتم های SWRL
   • انجام تحقیق های توصیف قواعد در هستی شناسی
   • انجام تحقیق های استفاده از تحدیدها
   • انجام تحقیق های مهندسی هستی شناسی
   • انجام تحقیق های آشنایی با نرم ‌افزار Protégé
  • انجام تحقیق های آشنایی با اجزای آنتولوژی های OWL
  • انجام پروژه طراحی یک آنتولوژی OWL
  • انجام تحقیق های مشخصات ویژگی های اشیای OWL
   • انجام تحقیق های ویژگی های فانکشنال معکوس در Semantic Web
   • انجام تحقیق های ویژگی های انتقالی در وب معنایی
   • انجام تحقیق های ویژگی های متقارن در وب معنایی
   • انجام تحقیق های ویژگی های نامتقارن در وب معنایی
   • انجام تحقیق های ویژگی های انعکاسی در وب معنایی
   • انجام تحقیق های ویژگی های غیر انعکاسی در وب معنایی
   • انجام پروژه های نرم ‌افزار Protégé
   • انجام پروژه های ایجاد نمونه در Protégé
   • انجام پروژه های استفاده از موتور استنتاج
  • تدریس و آشنایی با تمامی مفاهیم در نرم افزار به همراه مثال و ایجاد یک هستی شناسی

ارتباط و مشاوره با شما ۰۹۳۶۷۹۳۸۰۱۸ در واتس اپ