دیتاماینینگ یار

مسیر راه متخصص داده کاوی آزمایشگاهی

۰- مشاهده ویدیو آموزشی جلسه اول

۱- دوره چگونه یک مقاله داده کاوی را پیاده سازی کنیم

۲- مقدماتی داده کاوی

۳- دوره آشنایی با علوم داده و تحلیل داده

۴- دوره آموزشی تحلیل گر شبکه های اجتماعی شوید

۵- دوره آموزشی داده کاوی در آزمایشگاه با نرم افزار رپیدماینر

۶- دوره آموزشی داده کاوی در آزمایشگاه با نرم افزار SPSS

۷- دوره آموزشی داده کاوی در آزمایشگاه با نرم افزار سلمنتین

۸- دوره داده کاوی پایتون با رویکرد بازار کار

۹- دوره مقدماتی هوش تجاری با رویکرد داده کاوی

۱۰- دوره چگونه یک مقاله داده کاوی در کنفرانس ها و ژورنال ها چاپ کنیم؟