دیتاماینینگ یار

انجام پروژه های داده کاوی اطلاعات

برای صحبت در خصوص هر یک از عناوین زیر و مشاوره رایگان از واتس اپ یا تلگرام به شماره ۰۹۳۶۷۹۳۸۰۱۸ تماس بگیرید یا با همین شماره تماس بگیرید. ما همیشه آنلاین هستیم.

انجام پروژه های داده کاوی (Data Mining) با تمام ابزار های داده کاوی از جمله رپیدماینر، وکا و … در زمینه های زیر قابل انجام است.

انجام پروژه های داده کاوی data mining با نرم افزار متلب ، R ، کلمنتاین ، وکا weka ، رپیدماینر ، spss

رده بندی (Classification)

الگوریتم های دسته بندیClassification

خوشه بندی (Clustering)

خوشه بندی : k-Means ، kohonen ، Twostep ، Anomaly

پیش بینی (Prediction)

درخت تصمیم :C5.0 ، CHAID ، C&R ،QUEST ، RandomForest ،REPTree ،ID3،NBTree

شبکه عصبی :Neural Net ،perceptron ،AutoMLP

شبکه بیزین : Bayes Net،NaiveBayes

ماشین بردار پشتیبان : SVM ،LibSVM ،Support Vector Machine (Linear)

رگرسیون : Regression ، Logeistic

الگوریتم های قواعد انجمنی : Apriori ، Carma ، Sequence ، FP-Growth

انتخاب ویژگی (Feature Selection)

نزدیکترین همسایه: KNN

الگوریتم های خوشه بندی Clustering

نرم افزار weka RapidMiner
انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار weka
آموزش نرم افزار کلمنتاین Clementine

آموزش نرم افزار IBM SPSS Modeler

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارClementine

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار IBM SPSS Modeler

فرآیند داده کاوی CRISP-DM
آشنایی با قابلیت های SPSS Modeler
فرآیند داده کاوی در SPSS Modeler
شناسایی و آماده سازی مقدماتی داده ها
فراخوانی داده ها در محیط SPSS Modeler
بررسی مفاهیم Storage و Type و اهمیت آنها
یکپارچه سازی داده ها (Merge and Append)
بررسی شاخص های کیفی داده ها (Data Audit)
مطالعه توصیفی و استنباطی داده ها در SPSS Modeler
مدل های پیش بینی کننده
طبقه بندی با انواع درخت های تصمیم در SPSS Modeler
استفاده از درخت های رگرسیونی به منظور پیش بینی
ساخت مدل های پیش بینی کننده با شبکه های عصبی مصنوعی
ارزیابی مقدماتی مدلهای پیش بینی کننده
انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار RapidMiner

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار weka

مشاوره در زمینه پروژه های داده کاوی
انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار weka RapidMiner
مشاوره در زمینه پروژه های داده کاوی

در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

با نرم افزار Weka- Clementine

خوشه بندی : k-Means ، kohonen ، Twostep ، Anomaly

الگوریتم های قواعد انجمنی : Apriori ، Carma ، Sequence ، FP-Growth

پیش بینی عود مجدد سرطان پستان به کمک داده کاوی

کاربرد داده کاوی در پیدا کردن انواع خرابی در شبکه ایرانسل

ارائه چارچوبی برای شناسایی رابطه بین خصوصیات دستگیرشدگان با نوع مواد مخدرمکشوفه

تحلیل سبد سهام به منظور شناسایی الگوهای رایج در رفتار سهامداران

کاربرد داده کاوی در پیش بینی بیماری سرطان ریه

بررسی عوامل موثر بر بیماری افسردگی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن

طراحی یک متدولوژی مبتنی بر RFMجهت سنجش وفاداری مشتریان

کاربرد داده کاوی در بیمه – قراردادهای سود اور و زیان آور

۱۳۹۳٫۱۲٫۱۰
آموزش نرم افزار کلمنتاین Clementine 12
آموزش نرم ۱۴٫۲ افزارIBM SPSS Modeler
انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارClementine 12
شناسایی و آماده سازی مقدماتی داده ها
فراخوانی داده ها در محیط SPSS Modeler14.2
بررسی مفاهیم Storage و Type و اهمیت آنها
یکپارچه سازی داده ها (Merge and Append)
بررسی شاخص های کیفی داده ها (Data Audit)
مطالعه توصیفی و استنباطی داده ها در SPSS Modeler14.2
مدل های پیش بینی کننده
طبقه بندی با انواع درخت های تصمیم در SPSS Modeler14.2
استفاده از درخت های رگرسیونی به منظور پیش بینی
ساخت مدل های پیش بینی کننده با شبکه های عصبی مصنوعی
ارزیابی مقدماتی مدلهای پیش بینی کننده
انجام پروژه های داده کاوی data mining با نرم افزار متلب ، R ، کلمنتاین ، وکا weka ، رپیدماینر ، spss
انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار رپید ماینر rapidminer
انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار وکاweka
انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارSPSS Modeler14.2
انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار کلمنتاین Clementine12

کاربرد داده کاوی در بیماری سرطان ، خوش خیم و بد خیم

کاربرد داده کاوی در پیش بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان با تکنیک های داده کاوی

رگرسیون : Regression ، Logeistic

شبکه های عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون

شبکه های عصبی مصنوعی با تابع پایه شعاعی

درختان تصمیم گیری طبقه بندی و رگرسیونی

مدل های درختی

ماشین های بردار حامی طبقه بندی و رگرسیونی

سیستم های استنباط فازی

سیستم های استنباط فازی – عصبی

سیستم استنباط بیزین

قواعد انجمنی(Association Rules)

شبکه عصبی مصنوعی یا ANN

درخت تصمیم

عوامل موثر بر بروز بیماری دیابت و ارائه راهکار جهت کاهش آن

کاربرد داده کاوی در اعتیاد به مواد مخدر

کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری- کالاهای مرجوعی

کاربرد داده کاوی در شناسایی باکتری ها

نزدیکترین همسایه KNN

کاربرد داده کاوی بر تصادفات جاده ای و ارائه راهکار های برای کاهش آن

هرس درخت تصمیم

الگوریتم های خوشه بندی Clustering

کاربرد داده کاوی در روش های پیشگیری از بارداری

درخت تصمیم با شاخص جینی

آنتروپی

درخت تصمیم C5.0

درخت های تصمیم CHAID ، C&R ،QUEST ، RandomForest ،REPTree ،ID3،NBTree

بگینگ  و بوستینگ

ماشین بردار پشتیبان

کاربرد داده کاوی در تشخیص اختلالات در کبد

ماشین بردار پشتیبان با بهینه ساز ازدحام ذرات

سیستم استنباط بیزین

شبکه عصبی  Neural Net ، perceptron ،AutoMLP

الگوریتم ژنتیک

کاربرد داده کاوی در تشخیص بیماری هپاتیت

کاربرد داده کاوی در بازی شطرنج

داده کاوی (Data Mrining) در زمینه های قواعد انجمنی (Association Rules)

داده کاوی (Data Mrining) در زمینه های وب سرویس

کاربرد داده کاوی در بیماری تیروئید

داده کاوی (Data Mrining) در زمینه های متن کاوی

کاربرد داده کاوی در ثبت نام در مهد کودک

داده کاوی (Data Mrining) در زمینه های اینترنت اشیاء

داده کاوی (Data Mrining) در زمینه های  قواعد همسایگی با fp-growth,apriory

کاربرد داده کاوی در پیش بینی درآمد

داده کاوی در پیش بینی سرطان سینه با استفاده از ماموگرافی

کاربرد داده کاوی در پیش بینی بیماری مزمن کلیه

کاربرد داده کاوی در پزشکی : سوءتغذیه

شبکه بیزین : Bayes Net NaiveBayes

مشاوره و انجام پایان نامه و پروژه های کارشناسی ارشد داده کاوی

الگوریتم های دسته بندیClassification

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار کلمنتاین Clementine12

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار SPSS Modeler14.2

ازدحام ذرات

الگوریتم های دسته بندیClassification

الگوریتم های فراابتکاری

قواعد همسایگی

آموزش نرم افزار کلمنتاین Clementine 12
آموزش نرم ۱۴٫۲ افزارIBM SPSS Modeler
انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارClementine 12
انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار.۲ ۱۴ IBM SPSS Modeler
انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار رپیدماینر rapidminer
انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار وکا weka
فرآیند داده کاوی CRISP-DM
آشنایی با قابلیت های SPSS Modeler14.2
فرآیند داده کاوی در SPSS Modeler14.2
شناسایی و آماده سازی مقدماتی داده ها
فراخوانی داده ها در محیط SPSS Modeler14.2
بررسی مفاهیم Storage و Type و اهمیت آنها
یکپارچه سازی داده ها (Merge and Append)
بررسی شاخص های کیفی داده ها (Data Audit)
مطالعه توصیفی و استنباطی داده ها در SPSS Modeler14.2
مدل های پیش بینی کننده
طبقه بندی با انواع درخت های تصمیم در SPSS Modeler14.2
استفاده از درخت های رگرسیونی به منظور پیش بینی
ساخت مدل های پیش بینی کننده با شبکه های عصبی مصنوعی
ارزیابی مقدماتی مدلهای پیش بینی کننده
انجام پروژه های داده کاوی رشته مهندسی کامپیوتر
انجام پروژه های داده کاوی هوش مصنوعی
انجام پروژه های داده کاوی رشته مهندسی برق
انجام پروژه های داده کاوی دانشجویی
انجام پروژه های داده کاوی سازمانی
انجام پروژه های داده کاوی data mining با نرم افزار متلب ، R ، کلمنتاین ، وکا weka ، رپیدماینر ، spss
انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار رپید ماینر rapidminer
انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار وکاweka
انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارSPSS Modeler14.2
انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار کلمنتاین Clementine12

fp-growth

Apriory

ماشین بردار پشتیبان  SVM  مانند LibSVM ،Support Vector Machine (Linear)

تحلیل نتایج با رسم نمودار Roc

انواع مختلف روش های انتخاب ویژگی:شاخص ریلیف، ازدحام ذرات،شاخص جینی و …

کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری – تحلیل سبد بازار

انواع روش های نمونه برداری و بیش نمونه گیری

کاربرد داده کاوی در مخابرات ، سفارشی سازی در خدمات به مشتریان

تشخیص داده پرت با کانزدیکترین همسایه

تشخیص داده پرت محلی

رده بندی (Classification)

وب کاوی (Web Mining)

انتخاب ویژگی (Feature Selection)

قواعد انجمنی (Association Rules)

کاربرد داده کاوی در پیش بینی شرکتهای ورشکسته از نظر اقتصادی

کاربرد داده کاوی در بازاریابی بانکی

خوشه بندی (Clustering)

کاربرد داده کاوی بر روابط بین نمرات آزمون های ورودی با عملکرد شغلی و وضعیت ارتقاء آنان

پیش بینی (Prediction)

کاربرد داده کاوی در تشخیص شناسایی ایمیل های اسپم

متن کاوی(Text mining)

کاربرد داده کاوی در تشخیص قارچ های سمی از غیر سمی

شبکه عصبی :Neural Net ،perceptron ،AutoMLP

شبکه بیزین : Bayes Net،NaiveBayes

ماشین بردار پشتیبان : SVM ،LibSVM ،Support Vector Machine (Linear)

رگرسیون : Regression ، Logeistic

نزدیکترین همسایه: KNN

الگوریتم های خوشه بندی Clustering

خوشه بندی : k-Means ، kohonen ، Twostep ، Anomaly

الگوریتم های قواعد انجمنی : Apriori ، Carma ، Sequence ، FP-Growth

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار وکا Weka

روش های حل مشکل رده نامتوازن

پیش بینی نرخ بیکاری با استفاده از سری زمانی

کاربرد داده کاوی در شناسایی تذکرات جعلی با استفاده از روش شباهت بین تذکرات

الگوریتم ژنتیک

انجام پروژه های داده کاوی رشته مهندسی کامپیوتر
انجام پروژه های داده کاوی هوش مصنوعی
انجام پروژه های داده کاوی رشته مهندسی برق
انجام پروژه های داده کاوی دانشجویی
انجام پروژه های داده کاوی سازمانی

داده کاوی پزشکی : کاربرد داده کاوی در پیش بینی سوختگی

الگوریتم ازدحام ذرات

الگوریتم های فراابتکاری

کاربرد داده کاوی در بیماری قلبی

شبکه عصبی مصنوعی(ANN)

شبکه های عصبی مصنوعی (RBF)

کاربرد داده کاوی در بیماری سرطان ریه

پیش بینی عودمجدد سرطان پستان به کمک داده کاوی

کاربرد داده کاوی در تشخیص بیماری اپاندیس

درخت تصمیم با شاخص جینی و آنتروپی

کاربرد داده کاوی در هدفمند کردن انتخاب رشته دانشگاهی کاربرد داده کاوی در پیش بینی تصادفات جاده ای

شبکه های عصبی PCNN

کاربرد داده کاوی در طبقه بندی حیوانان

بگینگ و بوستینگ

کاربرد داده کاوی در پیدا کردن انواع خرابی در شبکه ایرانسل

ماشین بردار پشتیبان

سیستم استنباط بیزین

بررسی الگوریتم های مختلف شبکه های گیرید

داده کاوی (Data Mrining) در زمینه های دسته بندی (Classification)

داده کاوی (Data Mrining) در زمینه های خوشه بندی (Clustering)

نرم‌افزار Weka در دانشگاه Waikato واقع در نیوزلند توسعه یافته است و اسم آن از عبارت”Waikato Environment for knowledge Analysis” استخراج گشته است. همچنین Weka ، نام پرندهای با طبیعت جستجوگر است که پرواز نمیکند و در نیوزلند، یافت میشود.

این سیستم به زبان جاوا نوشته شده و بر اساس لیسانس عمومی و فراگیر GNU انتشار یافته است.Weka تقریباً روی هر پلت فرمی اجرا میشود و نیز تحت سیستم عاملهای لینوکس، ویندوز، و مکینتاش، و حتی روی یک منشی دیجیتالی شخصی، آزمایش شده است.

داده کاوی (Data Mrining) در زمینه های  پیش بینی

داده کاوی (Data Mrining) در زمینه های Prediction

داده کاوی (Data Mrining) در زمینه های انتخاب ویژگی (Feature Selection)

تحلیل نتایج با رسم نمودار Roc

انواع مختلف روش های انتخاب ویژگی:شاخص ریلیف، ازدحام ذرات،شاخص جینی و …

پیش بینی واستخراج الگوهای مرتبط با مصرف گاز با استفاده از تکنیک های داده کاوی

انواع روش های نمونه برداری و بیش نمونه گیری

کاربرد داده کاوی در شناسایی نوع خودرو

موزش نرم افزار کلمنتاین Clementine 12

آموزش  نرم افزار۱۴ IBM SPSS Modeler

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزارClementine 12

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار ۱۴ IBM SPSS Modeler

فرآیند داده کاوی CRISP-DM

آشنایی با قابلیت های SPSS Modeler14.2

فرآیند داده کاوی در SPSS Modeler14.2

شناسایی و آماده سازی مقدماتی داده ها

فراخوانی داده ها در محیط SPSS Modeler14.2

بررسی مفاهیم Storage و Type و اهمیت آنها

یکپارچه سازی داده ها (Merge and Append)

بررسی شاخص های کیفی داده ها (Data Audit)

مطالعه توصیفی و استنباطی داده ها در SPSS Modeler14.2

مدل های پیش بینی کننده

طبقه بندی با انواع درخت های تصمیم در SPSS Modeler14.2

استفاده از درخت های رگرسیونی به منظور پیش بینی

ساخت مدل های پیش بینی کننده با شبکه های عصبی مصنوعی

ارزیابی مقدماتی مدلهای پیش بینی کننده

روش های حل مشکل رده نامتوازن

تشخیص داده پرت

الگوریتم ژنتیک

کاربرد داده کاوی در بانک ، مشتریان خوش حساب و بد حساب

شبکه عصبی

هوش مصنوعی

بهینه سازی

کمک در پروژه های سمینار

الگوریتم چندهدفه

تکاملی

سیمولینک

تشخیص داده پرت محلی

انجام پایان نامه و مقاله داده کاوی

انجام پایان نامه و پروژه دانشجویی
کاربرد داده کاوی در پیش بینی بیماری افسردگی
کاربرد داده کاوی در پیش بینی وضعیت تحصیلی دانش آموزان

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار.۲ ۱۴ IBM SPSS Modeler
انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار رپیدماینر rapidminer
انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار وکا weka
فرآیند داده کاوی CRISP-DM
آشنایی با قابلیت های SPSS Modeler14.2
فرآیند داده کاوی در SPSS Modeler14.2
کاربرد داده کاوی در تشخیص پروتین ویروس انفولانزا
کاربرد داده کاوی در تشخیص بیماری کبد

انجام پایان نامه داده کاوی

مشاوره آنلاین رایگان

مشاوره رایگان

مشاوره دانشجویی

انجام پروژه پایان نامه های داده کاوی با WEKA

پایان نامه داده کاوی

دانلود پایان نامه داده کاوی در پایگاه داده های بزرگ

انجام پروژه های داده کاوی

انجام پروژه های داده کاوی با متلب

انجام پروژه های داده کاوی رشته مهندسی کامپیوتر

انجام پروژه های داده کاوی هوش مصنوعی

انجام پروژه های داده کاوی رشته مهندسی برق

انجام پروژه های داده کاوی دانشجویی

سیستم پشتیبان تصمیم جهت کاهش تصادفات جاده ای

کاربرد داده کاوی در رای گیری در گنگره امریکا

کاربرد داده کاوی در پیش بینی شرایط مختلف پوست

چارچوب برای شناسایی رابطه بین خصوصیات دستگیر شدگان با نوع مواد مخدر

کاربرد داده کاوی در پیش بینی میزان مصرف برق مشترکین

انجام پروژه های داده کاوی سازمانی

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار وکا Weka

کاربرد داده کاوی در اعتیاد به مواد مخدر
کاربرد داده کاوی در بیماری سرطان ریه
کاربرد داده کاوی در رضایت شهروندان از خدمات ودفاتر الکترونیک
کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد پرتال
کاربرد داده کاوی در پیش بینی مصرف گاز خانگی

درخت تصمیم :C5.0 ، CHAID ، C&R ،QUEST ، RandomForest ،REPTree ،ID3،NBTree

نرم افزار Weka ، پیاده سازی الگوریتمهای مختلف یادگیری را فراهم میکند و به آسانی میتوان آنها را به مجموعه های داده خود اعمال کرد.

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار رپید ماینر RapidMiner

بنابر تحقیقات انجام شده نرم افزار RapidMiner یکی از پرکاربرد ترین نرم افزارهای داده کاوی طی سال های اخیر بوده است.

طراحی متدلوژی RFM جهت سنجش وفاداری مشتریان بانک
تحلیل رفتار مشترکین تلفن ثابت شرکت مخابرات
کاربرد داده کاوی در تشخیص بیماری سرطان سینه
کاربرد داده کاوی در پیش بینی بیماری دیابت
کاربرد داده کاوی در مدیریت بانکداری – مشتریان خوش حساب و بد حساب
بهبود اعتبار سنجی مشتریان بانک با رویکرد رده بندی
کاربرد داده کاوی در پیش بینی بیماری قلبی

پیاده سازی با استفاده از نرم افزار های Clementine, SPSS, WEKA, Rapid Miner, Qnet, MATLAB

مشاوره و آموزش جهت انجام پروژه های دانشجویی (پروژه دانشجویی) برای دانشجویان ایرانی داخل و خارج ازکشور

انجام کلیه پروژه های تحقیقاتی درزمینه مختلف

مشاوره و آموزش جهت شبیه سازی و پیاده سازی پایان نامه و پروپوزال های دانشجویی کارشناسی ارشد ودکتری دانشگاه های داخل وخارج ازکشوررشته کامپیوتروفناوری اطلاعات و…….

مشاوره رایگان وآموزش  انتخاب موضوع پایان نامه

کاربرد داده کاوی در پیش بینی بیماری تیروئید
کاربرد داده کاوی در پیش بینی بیماری مزمن کلیه
کاربرد داده کاوی در پیش بینی مصرف برق خانگی
کاربرد داده کاوی در بازار یابی بانکی
کاربرد داده کاوی در بدافزار تروجان ها با تکنیک های داده کاوی
کاربرد داده کاوی در پیش بینی عملکرد اساتید
کاربرد داده کاوی در خوشه بندی رشته های تحصیلی براساس معدل و ترم گذرانده

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار رپید ماینر RapidMiner

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار کلمنتاین Clementine12

انجام پروژه های داده کاوی با نرم افزار SPSS Modeler14.2

تمامی خدمات مربوط به تهیه پیشنهادیه پایان نامه( proposal )

مشاوره و ویراستاری پایان نامه های مرتبط با فناوری اطلاعات و کامپیوتر

بینایی ماشین Image Processing & Machine vision

پایان نامه ارشد پردازش تصوبر

پایان نامه ارشد داده کاوی

پایان نامه کارشناسی ارشد بیگ دیتا

پایان نامه ارشد اینرتنت اشیا

داده های بزرگ

پروژه های دیتافیوژن

انجام تحقیق های آشنایی با وب معنایی
انجام تحقیق هایاصول وب
انجام تحقیق های شناسه های یکتا در وب
انجام تحقیق های پروتکل انتقال ابرمتن
انجام تحقیق های مقدمه ای بر وب معنایی
انجام تحقیق های مشکلات وب امروزی
انجام تحقیق های تکنولوژی های وب معنایی
انجام تحقیق های وب معنایی و موتورهای جستجو
انجام تحقیق های موتورهای جستجوی معنایی
انجام تحقیق های مروری بر مفاهیم XML
انجام تحقیق های معرفی زبان XML و ویژگی های آن
انجام تحقیق های ساختار XML
انجام تحقیق های عناصر XML
انجام تحقیق های صفات XML
انجام تحقیق های فضای نام در XML
انجام تحقیق های آدرس دهی و پرس و جو در اسناد XML
انجام تحقیق های تعریف هستی شناسی
انجام تحقیق های هستی شناسی در وب معنایی
انجام تحقیق های مولفه های هستی شناسی
انجام تحقیق های توصیف منابع وب
انجام تحقیق های RDF
انجام تحقیق های مبانی و اصول RDF
انجام تحقیق های شناسه گذاری منابع
انجام تحقیق های گزاره ها در RDF
انجام تحقیق های نمایش گزاره ها در انواع مدل های RDF
انجام تحقیق های RDF و پایگاه های داده رابطه ای
انجام تحقیق های RDF / XML
انجام تحقیق های RDFS
انجام تحقیق های RDFS
انجام تحقیق های تعاریف و ساختار RDFS
انجام تحقیق های زبان های هستی شناسی و RDFS
انجام تحقیق های استدلال نحوی با قوانین استنتاج
انجام تحقیق های زبان هستی شناسی وب OWL
انجام تحقیق های هستی شناسی در OWL
انجام تحقیق های فضاهای نام و سرایند
انجام تحقیق های ویژگی ها در OWL
انجام تحقیق های زبان هستی شناسی وب OWL 2
انجام تحقیق های زبان های پرس و جو OWL
انجام پروژه های SPARQL زبان پرس و جوی RDF
انجام تحقیق های کوئری های ساده SPARQL
انجام تحقیق های الگوهای گراف ساده
انجام تحقیق های گره های خالی در SPARQL
انجام تحقیق های الگوهای گراف پیچیده
انجام تحقیق های کوئری های با مقادیر داده
انجام تحقیق های نتایج در SPARQL
انجام تحقیق های SWRL زبان توصیف قاعده
انجام تحقیق های مقدمه ای بر SWRL
انجام تحقیق های مبانی SWRL
انجام تحقیق های انواع اتم های SWRL
انجام تحقیق های توصیف قواعد در هستی شناسی
انجام تحقیق های استفاده از تحدیدها
انجام تحقیق های مهندسی هستی شناسی
انجام تحقیق های آشنایی با نرم ‌افزار Protégé
انجام تحقیق های آشنایی با اجزای آنتولوژی های OWL
انجام پروژه طراحی یک آنتولوژی OWL
انجام تحقیق های مشخصات ویژگی های اشیای OWL
انجام تحقیق های ویژگی های فانکشنال معکوس در وب معنایی
انجام تحقیق های ویژگی های انتقالی در وب معنایی
انجام تحقیق های ویژگی های متقارن در وب معنایی
انجام تحقیق های ویژگی های نامتقارن در وب معنایی
انجام تحقیق های ویژگی های انعکاسی در وب معنایی
انجام تحقیق های ویژگی های غیر انعکاسی در وب معنایی
انجام پروژه های نرم ‌افزار Protégé
انجام پروژه های ایجاد نمونه در Protégé
انجام پروژه های استفاده از موتور استنتاج