بررسی سامانه های آگاهی وضعیتی کشورهای پیشگام به منظور پیاده سازی نمونه آزمایشگاهی بومی

به منظور مشاوره آنلاین رایگان با آی دی تلگرامی من به آدرس Research_moghimi@ ارتباط بر قرار کنید.

برای دانلود اصل مقاله اینجا را کلیک کنید

بررسی سامانه های آگاهی وضعیتی کشورهای پیشگام به منظور پیاده سازی نمونه آزمایشگاهی بومی

 ۱علی ایزدی پور، ۲ مهدی مقیمی

۱ دانشجوی دوره دکتری مهندسی برق-کنترل دانشگاه صنعتی اصفهان، a.izadipour@ec.iut.ac.ir

۲ دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه امام رضا(ع)، Research.moghimi@gmail.com

چکیده

 سیستم های آگاهی وضعیتی به صورت فزاینده ای در حال توسعه و تجاری سازی می باشند. کشورهای محدودی این سیستم ها را به صورت یکپارچه برای مقاصد نظامی پیاده سازی کرده اند و شرکت های زیادی نیز در این حوزه ، پیاده سازی و ساخت نمونه های آزمایشگاهی با قابلیت های قابل توجه را در دستور کار قرار داده اند. برخی از این تجربیات به منظور پیاده سازی یک نمونه آزمایشگاهی سامانه آگاهی وضعیتی، در پژوهشها و مقالات ذکر شده است. پژوهش حاضر بر آن است که مروری تفصیلی بر سیستم های پیاده سازی شده در حوزه سامانه های آگاهی وضعیتی توسط صنایع دفاعی چند کشور پیشگام در این حوزه داشته باشد. سپس با بررسی سامانه های مشابه توسط شرکت های فعال و موفق در این حوزه و نیز مقالات مرتبط، ملزومات اصلی سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت پیاده سازی این سامانه در مقیاس بومی مورد ارائه قرار می گیرد.

 

کلمات کلیدی

 آگاهی وضعیتی، فرماندهی و کنترل، تلفیق اطلاعات،آنتولوژی

A Study about pioneer country’s situational awareness systems for native implementation

A.Izadipour ,  M.Moghimi

Abstract

Situational awareness systems are growing and commercializing very fast. few country implement this integrated systems for military subjects and a lot of company in this area are trying to implement and sell this systems with Significant features. Some of this experiences to implement a labratory situational awareness system have been mentioned in researchs and papers. The aim of this papaer is to make a elaborative survey on implementation a situational awareness systems that have constructed by some pioneer country’s defensive Industry. Then we will check similar systems corporated by active and lucrative companies in this area. We use related articles and we will present essential software and hardware requisite cases to localization this system in our country.

Keywords

Situational Awareness , Command and Control , Data fusion, Ontology

 

 


۱- مقدمه

 

علم آگاهی از موقعیت را اولین بار باروایز و پری در مقاله خود [۱] در سال ۱۹۸۱ به مجامع جهانی معرفی نمودند. پس از آن دولین در کتابچه خود[۲] و افرادی مانند اندسلی آن را تکمیل نمود. در ابتدا صحبت تنها آگاه شدن انسان از وضعیت بود اما به تدریج توسط افرادی مانند کوکار این علم به یکی از علوم حوزه کامپیوتر تبدیل شد به صورتی که کوکار در یکی از مقالات خود [۳] یک مدل برای پیاده سازی آن توسط کامپیوتر ارائه می کند.

آگاهی از وضعیت یعنی ادراک آنچه که در اطراف هر شیء مورد نظر ما در حال انجام شدن است چه آنچه با چشم دیده می شود چه بدون آن. این اطلاعات باید برای ما مهم باشد و نیاز به داشتن آن اطلاعات داشته باشیم.

امروزه مبحث آگاهی از وضعیت به موضوعی حساس و مهم در حوزه فرماندهی و کنترل تبدیل شده است. بیشتر سیستم های طراحی شده در این حوزه سه هدف اصلی را دنبال می کنند که در واقع این سه هدف پاسخ به سه سوال مشهور می باشد. “من کجا هستم؟” ، “دوستان من کجا هستند؟” و “دشمن کجاست؟”.

شرکت های زیادی در حوزه فرماندهی و کنترل و به طور خاص آگاهی از وضعیت فعالیت می کنند و پژوهش های مختلفی برای پیاده سازی سیستم های آگاهی از وضعیت انجام شده و در حال انجام شدن می باشد. قدرت هایی مانند آمریکا و انگلستان، با داشتن تجهیزات پیشرفته اطلاعاتی و سیستم های قدرتمند فرماندهی و کنترل،‌ با رصد کردن و مدیریت جنگ از راه دور، موفقیت هایی در جنگ هایی نظیر افغانستان، عراق و … داشته اند. کشورهایی مانند کانادا، با برگزاری گردهمایی های مختلف سعی در ارتقاء دانش فنی متخصصان خود به منظور پیاده سازی این سیستم دارند. داشتن یک اشراف مناسب از فعالیت های انجام شده در این حوزه سرعت متخصصین حال و آینده را برای نائل شدن کشور ما به یک کشور دارای اتوماسیون نظامی را افزایش می دهد که این یکی از اهداف ارائه این مقاله می باشد. نظم منطقی بحث به این صورت می باشد که در ابتدا با ارائه کلیتی در خصوص بحث مورد نظر، ویژگی های مختصر اما کاملی از سیستم های  ارتش ها، شرکت های پیشگام و مقالاتی که به صورت کامل این سیستم ها را در ابعاد مختلف پیاده سازی کرده اند ارائه می کنیم و سپس به بررسی تفضیلی سامانه های موجود می پردازیم . در انتها با ارائه یک مدل، ملزومات اصلی یک سیستم آگاهی از وضعیت را بیان خواهیم کرد.

 منبع اصلی ما برای ارائه این مطالب در درجه اول سایت صنایع دفاع کشورهای مختلف و در درجه دوم منابع رسمی منتشر کننده محصولات آگاهی وضعیتی و مقالات ژورنال ها و کنفرانسهای معتبر موجود در این حوزه می باشد. همچنین بروشورهای مختلفی که توسط شرکت های تجاری فعال در این حوزه ارائه شده نیز یکی از منابع دیگری خواهد بود که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته شده است.

۲- مقدمه ای بر سامانه های آگاهی وضعیتی در حال استفاده

یک سیستم آگاهی از وضعیت، یکی از ملزومات اصلی یک سامانه فرماندهی و کنترل یکپارچه(C4i) می باشد. کشورهای زیادی مدعی دارا بودن سیستم های فرماندهی و کنترل یکپارچه می باشند. اما با نگاهی دقیقتر به اطلاعات منتشر شده در این حوزه مشاهده می شود که جای خالی یک سامانه آگاهی از وضعیت در سیستم های فرماندهی و کنترل این کشورها به روشنی محسوس است.

 کشورهای محدودی وجود دارند که سیستم های فرماندهی و کنترل خود را به یک سامانه آگاهی از وضعیت در میدان جنگ مجهز کرده اند و از آن به عنوان یک سیستم جدا و قدرتمند صحبت به میان آورده اند. در این میان می توان به آمریکا، انگلستان و کانادا اشاره کرد. آمریکا با داشتن سامانه قدرتمند آگاهی وضعیتی با نام ۴FBCB2  گام های مفیدی در استفاده از مبحث آگاهی وضعیتی در سیستم های نظامی برداشته است. این سیستم که در جنگهای افغانستان و عراق نقش کلیدی ایفا می کرد، دارای دو نسخه مختلف با ویژگیهای خاص می باشد]۵,۴[. بستری که این سیستم  به کمک آن به تبادل اطلاعات می پردازد با عنوان اینترنت تاکتیکی۵ شناخته می شود]۸-۶[.

کشورهای دیگری نظیر بریتانیا نیز دارای سیستم های آگاهی وضعیتی می باشند. از جمله به ELSA‌ و نسخه جدید آن یعنی FIST اشاره می شود که در جنگ با افغانستان مورد استفاده قرار گرفت]۹[، اما این سیستم ها متکی به شرکت های خصوصی مانند لاکهدمارتین می باشد]۱۰[. کشور کانادا نیز دارای سیستم های آگاهی وضعیتی خاصی به نام  Rehersal‌ و نسل جدید آن، (SSTRM که در حال ساخت است) می باشد]۱۱[.  جدول شماره یک این موضوع را مشخص می کند.

جدول ۱- سیستم های آگاهی وضعیتی ارتش های پیشگام

نام کشور

نام سیستم

تاریخ ساخت

کانادا

Rehearsal

Road Mapping

۲۰۰۷

SSTRM

چشم انداز ۲۰۲۵

انگلستان

ELSA

FIST

۲۰۰۸

آمریکا

FBCB-BFT

۲۰۱۲

FBCB-EPLRS

۱۹۹۴

یکی از شرکت های خصوصی که در زمینه آگاهی وضعیتی فعالیت می کند، شرکت لاکهدمارتین است که  چند سال متمادی رتبه اول را در زمینه درآمد خالص از فروش تسلیحات نظامی از آن خود کرده است. این شرکت سیستم قدرتمند فرماندهی و کنترل اما با رویکرد آگاهی وضعیتی در چهار زیرسیستم به فروش میرساند. این سیستم ها علاوه بر رصد کردن خشکی، توانایی رصد کردن حوزه دریا را نیز دارند]۱۳[. شرکت های دیگری مانند BAE در کشور بریتانیا محصول خود را تحت نام Vision System  ارائه می دهد]۱۴[. همچنین شرکت های دیگری مانند Thales group از کشور فرانسه و شرکت The systematic group از کشور دانمارک در حوزه تجهیزات آگاهی وضعیتی فعالیت می کنند. به عنوان مثال سیستم آگاهی وضعیتی آنها با نام SitaWare شناخته می شود. جدول شماره دو به صورت اجمالی ما را با این سیستم ها آشنا می کند. سیستم های زیادی نیز در حوزه آگاهی وضعیتی در سطح آزمایشگاه طراحی شده است. مقالات این حوزه روز به روز در حال رشد می باشند.

سیستم آگاهی وضعیتی با نام GEPSIR ]15[ از یک چارچوب آنتولوژی و فازی برای پیاده سازی سیستم آگاهی وضعیتی خود استفاده میکند و برای تصمیم گیری های دقیق تر. کارهای کوچک خود را به استدلالگر فازی خود ارجاع می دهد. این سیستم از چارچوبی مشابه چارچوب SAWA اما با دقت و قدرت بیشتری استفاده می کند.SAWA  ]۱۶ [که یک نمونه قدرتمند از سیستم آگاهی وضعیتی(طراحی به کمک آنتولوژی) است و بر پایه قانون بنا شده است؛ یا یک سیستم متن باز]۱۲[ آگاهی وضعیتی که بیشتر جوانب کار را در حوزه نظامی مورد بررسی قرار داده است.

سیستم دیگری با نام SAIL طراحی و پیاده سازی شده است که با کمی تفاوت مانند ورودی و خروجی صوتی برای دادن و گرفتن پرس جو از کاربر به سیستم و بالعکس، عملکردی شبیه به سیستم هایی که بحث شد دارا می باشد]۱۷[. سیستم AKTiveSA یک سیستم آگاهی وضعیتی برای مقاصد انسان دوستانه می باشد که در زمان جنگ افغانستان به جهت مدیریت وضعیت زلزله و سیل های اتفاق افتاده در آنجا ساخته شده است]۱۸,۱۹[. همچنین سیستمی با وسعت کوچک با هدف  افزایش آگاهی از وضعیت و مانیتور کردن پهباد های هواپیمایی در ]۲۰[ ارائه شده است.

جدول ۲-سیستم های آگاهی وضعیتی شرکت های فعال در این حوزه

۳- بررسی تفصیلی کشورهای پیشگام و شرکت های ارائه دهنده سامانه آگاهی وضعیتی

 در ادامه به تفضیل مشخصات سیستم های مورد نظر را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

سیستم FBCB – BFT از ماهواره  SATCom برای تبادل اطلاعات و شناسایی مناطق و مکان ها  استفاده می کند و چون این بستر یک بستر امن نمی باشد، این سیستم فقط برای ارسال و دریافت اطلاعات طبقه بندی نشده  استفاده می شود.

نام کامل این نرم افزار Blue Force Tracking 2 می باشد. از مزایای این نرم افزار می توان به وجود توانایی های بهتر شبکه ای و همچنین آگاهی وضعیتی بهتر نام برد. یعنی افزایش سرعت نمایش و ردیابی تمامی اشیاء ضروری در ناحیه جنگی. آنچه در مقاله ای در این خصوص ذکر شده است وجود یک سامانه سخت افزاری جدید به نام Position Location Information (PLI) می باشد که به دریافت و ارسال اطلاعات با سرعت بیشتر کمک شایانی می کند. این نسخه در سال ۲۰۱۲ آماده استفاده شده است.

سامانه دیگر یعنی FBCB – EPLRS می باشد که در یکی از منابع ایالات متحده قیمتی که برای این سیستم پیشنهاد شده است نزدیک به دو میلیارد دلار می باشد [۲۱].

جدول ۳-سیستم های آگاهی وضعیتی کشورهای پیشگام در این حوزه

 

این سیستم از ماهواره GPS برای ردیابی استفاده می کند. علاوه بر آن، وجود سنسورهایی که همراه عناصر جنگی خودی وجود دارد مانند سنسورهایی که به ماشین های جنگی متصل شده یا همراه سربازان وجود دارد باعث می شود این افراد توسط فرمانده بهتر کنترل شده و به صورت آنلاین و لحظه ای توسط فرمانده دستورات لازم را دریافت کنند.

بستر ارتباطی این سیستم ها با نام اینترنت تاکتیکی شناخته می شود که در واقع مجموعه ای از تجهیزات رادیویی ، کامپیوتری ، مسیرباب ها ی شبکه  و تجهیزات ارتباطی پشتیبان  می باشد که قادر به انتقال صدا و داده ها در یک بستر امن می باشد. این تجهیزات بر روی انواع وسایل مانند تجهیزات  C2 یا فرماندهی و کنترل، ابزار آلات جنگی، تجهیزات پشتیبانی جنگی و … متصل است.

Vision System از شرکت BAE systems امکانات بی نظیری برای خریداران خود مهیا می کند. این سیستم به کاربران خود امکان آگاهی وضعیتی ویدئویی در هر منطقه ای را میدهد. بعلاوه از قابلیت های پردازش تصویر برای شناسایی اشیاء استفاده کرده و از عینک مخصوص تشخیص دهنده موقعیت بجای تبلت استفاده می کند. این سیستم قادر است از سواره نظام پشتیبانی کند. توپولوژی نصب سنسورها در سیستم مالتی سنسوری آن مش می باشد و از سنسورهایی با قابلیت های بی نظیری نظیر تشخیص لرزشها و حرکات انسان ها و امکانات دیگری همچون ردیابی استفاده می شود. این سنسورها توسط خورشید شارژ می شود. ]۲۲[

Tactical Information System از شرکت Ultra دارای ویژگی هایی نظیر سیستم هشداردهنده جنگی می باشد و برخی از ویژگی های آن نیز مانند اکثر سیستم های آگاهی وضعیتی می باشد. این سیستم همچنین از دوربینهای مادون قرمز در سیستم های خود بهره می برند.

۴ in 1 سیستم شرکت لاکهد مارتین می باشد که یک چارچوب تلفیق اطلاعات که چارچوب اصلی سیستم می باشد ارائه می کند. این سیستم دارای یک موتور استنتاج داخلی می باشد و از ویژگی های اصلی آن خود اصلاح بودن۱ و هوشمندی آن می باشد. چارچوب دیگر این سیستم مغز اصلی سیستم و موتور پی بینی کننده می باشد که اطلاعات مختلفی مانند تشخیص حرکت های نیروها برای یک مقصود خاص (اسکورت) و تشخیص تلاقی نیروهای دشمن با همدیگر در یک نقطه خاص (همگرا شدن) و قصد هجوم به نقطه ای خاص (هجوم) و قصد پیروی از یک رهبر اما حرکت از مناطق مختلف برای رسیدن به هدف خاص را پیش بینی می کند. چارچوب بعدی سیستم رابط کاربر سیستم با امکانات بسیار متنوع می باشد و چارچوب آخر نیز یکسری افزودنی ها مانند قابلیت های برنامه ریزی تیمی به سیستم اضافه می شود.]۲۶ – ۲۳[

General Dynamics نیز سه سیستم آگاهی وضعیتی با ویژگی های مشابه سیستم های آگاهی وضعیتی مورد بحث ارائه می کند.  GeoSuite™ یکی از این سیستم ها می باشد که برپایه وب بنا شده است.]۲۷[

VideoScout توسط L-3 Communication ارائه شد که برپایه سیستم عامل ویندوز طراحی و ساخته شده است. این سیستم از ماهواره هایی که شرکت گوگل از آن ماهواره ها استفاده می کند، بهره برده است و دارای بستر ارتباطی ۲TOC می باشد.  این سیستم از سرورهای قدرتمند پردازشی و موتور قدرتمند پیش بینی استفاده می کند.]۲۸و۲۹[

GEPSIR یک سیستم قدرتمند آزمایشگاهی می باشد که از آنتولوژی و سیستم خبره بر پایه قانون برای پیش بینی های خود استفاده کرده و پیش بینی های سیستم خود را به کمک سیستم خبره فازی خود و الگوریتم ژنتیک بهینه می کند. این سیستم از اطلاعات GPS‌و RFID و دستگاه های Wifi برای سیستم خود به عنوان ورودی استفاده می کند و  چارچوب خود را مطابق مدل JDL ارائه می کند. نقشه های این سیستم به کمک نرم افزار Google Map طراحی شده است.

SAWA نیز همانند GEPSIR بر پایه قانون و آنتولوژی می باشد و هدف از ساخت آن پیاده سازی یک سیستم آگاهی از وضعیت جاده ها و اماکن می باشد که در واقع یک سیستم پشتیبان در حوزه جاده ای می باشد اما می توان برای مقاصد نظامی از آن استفاده کرد. این سیستم از نرم افزار پروتج که یک نرم افزار متن باز می باشد در قلب سیستم خود استفاده می کند. همچنین موتور استنتاج قدرتمندی که برپایه قانون کار می کند نیز از مهمترین ویژگی های این سیستم می باشد]۳۰[

SAIL نیز چارچوب کاملی برای پیاده سازی یک سیستم آگاهی وضعیتی می باشد که ساختار آن همانند SAWA می باشد. این سیستم بر پایه چارچوب داده آمیزی اندسلی بنا شده است و امکان ورود اطلاعات توسط فرد زنده در آن فراهم شده است. قادر به ورود اطلاعات هر ۰٫۳۳ ثانیه به سیستم می باشد که قدرتمندی این سیستم را آشکار می کند. اطلاعات ورودی به این سیستم GIS‌ می باشد. هسته این سیستم متن باز می باشد که سیستم های هشدار دهنده در هنگام بروز خطر در این سیستم تعبیه شده است.]۳۱[

Open Source SA نیز به جوانب یک سیستم آگاهی وضعیتی نظامی می پردازد. هدف از طراحی این سیستم پیشنهاد یک سیستم متن باز آگاهی وضعیتی در حوزه نظامی می باشد. پیشنهاد علامت های استاندارد نظامی و نقشه با کیفیت و استفاده از پروتکل امن VPN و همچنین استفاده از ابزار هایی مثل تبلت و گوشی های هوشمند بخشی از این ویژگی ها می باشد.استفاده از نقشه چند لایه نظامی نیز پیشنهاد دیگر این سیستم می باشد.

۴- ملزومات اساسی یک سیستم آگاهی وضعیتی

با کمی تامل در سیستم های موجود، اصولی کلی در تمام سیستم های آگاهی از وضعیت به چشم می خورد.

۱-۴- مرحله اول زیر ساخت سخت افزاری

وجود یک سیستم یکپارچه مالتی سنسور در میدان جنگ و بستری از سخت افزار های بیسیم در میدان جنگ و وجود عناصر مخابراتی و عملیاتی از ملزومات این مرحله می باشد. شیوه ارسال اطلاعات از پهباد های جاسوسی و یا ماهواره (در صورت وجود) باید مورد توجه قرار گیرد.

 همچنین وجود سرور قدرتمندی که توان دریافت اطلاعات بسیار زیاد موجود در میدان جنگ را داشته باشد بسیار مهم می باشد.

۲-۴- مرحله دوم بستر نرم افزاری

انتخاب بستر نرم افزاری مناسب(مثلا وب) برای این سیستم الزامی می باشد. همچنین وجود پرتکل های قدرتمند ارسال و دریافت اطلاعات و مسیریابی در بهترین مسیر یکی از بستر های موجود می باشد. همچنین وجود الگوریتم های تلفیق داده مناسب و سریع برای استنتاجات سیستم از ملزومات این مرحله می باشد.پردازش اطلاعات سیستم مالتی سنسور نیازمند الگوریتم های پر سرعت و با سربار کم می باشد.

یک سیستم قدرتمند پیش بینی کننده برای انجام پیش بینی های لحظه ای سطح بالا نیز قدرت یک سیستم آگاهی از وضعیت را افزایش می دهد اما می توان آن را یک جزء اصلی از این سیستم محسوب نکرد.

شیوه نمایش اطلاعات و  آگاهی رساندن از وضعیت حال حاضر جبهه جنگ نیز نیازمند استفاده از نقشه ها و سمبل های استاندارد و مهندسی ابزار های کاربردی یک نرم افزار آگاهی از وضعیتی می باشد.

در انتها ارزیابی سیستم و تصحیح اشتباهات آینده در تمام سطوح سیستم ضروری و مهم  می باشد.

۵- نتیجه گیری

امروزه داشتن آگاهی وضعیتی بهتر در جنگ ها، برابر با قدرت بیشتر و موفقیت در جنگ می باشد. آمریکا و همپیمانانش چندین سال است که به کمک همین سیستم ها، در جنگ های مختلف با هزینه ای معقول، به پیروزی های مشهودی دست یافته اند. ما در این نوشتار مروری بر سیستم های آگاهی وضعیتی که توسط ارتش ها و شرکت های پیشگام در این حوزه ساخته شده است داشتیم. همچنین مقالات موجود در این حوزه را بررسی کردیم و در بین آنها، تعدادی از مقالاتی که تمرکز کاملی بر روی پیاده سازی یک سیستم آگاهی وضعیتی داشتند ارائه کردیم. حرکت به سمت دیجیتالی کردن صحنه نبرد نیازمند ایجاد زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری زیادی می باشد که نیازمند سرمایه گذاری دولت ها در این حوزه می باشد. وجود یک سیستم آگاهی وضعیتی در مجموعه دفاعی یک کشور، اقتدار آن را بالا برده و سرعت و خسارات وارده به آن کشور در جنگ را کمینه می کند.

۶- منابع

[۱]Barwise, J., & Perry, J. (1981). “Situations and attitudes”. The Journal of Philosophy, 78(11), 668-691.

[۲]Devlin, K. (2006). “Situation theory and situation semantics”. Handbook of the History of Logic, 7, 601-664.

[۳]Kokar, M. M., Matheus, C. J., & Baclawski, K. (2009). “Ontology-based situation awareness”. Information fusion, 10(1), 83-98.

[۴] Hal Hart, “FBCB2 Overview or Force XXI Battle Command – Brigade and Below“, 2002 behalf of entire FBCB2 SW team ,Reytheon , USA

[۵] “Force XXI Battle Command, Brigade And Below  (FBCB2) ” , A brochure, USA

[۶]Hall, D. A. (1996, April). “Tactical Internet system architecture for task force XXI. In Tactical Communications Conference” , 1996., Proceedings of the 1996 (pp. 219-230). IEEE.

[۷] Shen, J. J., Gan, Z. C., & Li, J. J. (2010, July).” The research on modeling and key issues of tactical internet network management“. In Computer Science and Information Technology (ICCSIT), 2010 3rd IEEE International Conference on(Vol. 3, pp. 300-304). IEEE.

[۸] Miklós Hóka,  “The Tactical Internet , Overview of a new type communications system for command and controls ” , Informatics – Robotics Journal , Budapest , 2003

[۹] “FIST Derivatives Rush to Afghanistan to Support British Army Troops” , International online defense magazine , Britain , available in http://defense-update.com

[۱۰] “Lockheed Martin in £۱۰۰ million U.K. situational awareness contract“, Homeland Security News Wire,  April 2008 ,available in : http://www .homelandsecuritynewswire.com/lockheed-martin-%C2%A3100-million-uk-situational-awareness-contract

[۱۱]Garry Decker , Serge Gouin, “Rehearsal of situational awareness system conducted” ,Canadian Army ,  ۲۰۰۵

[۱۲] LockHeed Martin corporation,” All in one- c4isr” , – USA , 2011 http://www. lockheedmartin.com/us/products /international-c4isr.html

[۱۳] “Networked Situational Awareness Sensor (SAS) System” , BAE Systems , UK , 2008

[۱۴] Matheus, C. J., Kokar, M. M., Baclawski, K., & Letkowski, J. J. (2005). “An application of semantic web technologies to situation awareness”. In The Semantic Web–ISWC 2005 (pp. 944-958). Springer Berlin Heidelberg

[۱۵] Loechel, Alexander J., Goran Mihelcic, and Stefan Pickl. “An open source approach for a military situational awareness system.” System Science (HICSS), 2012 45th Hawaii International Conference on. IEEE, 2012.

[۱۶] STD, MIL. “2525C.” Common Warfighting Symbology ۱۷ (۲۰۰۸).

[۱۷] Baader, Franz and etc. “A novel architecture for situation awareness systems.” In Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods, pp. 77-92. Springer Berlin Heidelberg, 2009.

[۱۸] Smart, Paul R., Alistair Russell, Nigel R. Shadbolt, and Leslie A. Carr. “Aktivesa: A technical demonstrator system for enhanced situation awareness.”The Computer Journal ۵۰, no. 6 (2007): 703-716.

[۱۹] Smart, Paul R., Alistair Russell, and Nigel R. Shadbolt. “AKTiveSA: supporting civil-military information integration in military operations other than war.” InIntegration of Knowledge Intensive Multi-Agent Systems, 2007. KIMAS 2007. International Conference on, pp. 434-439. IEEE, 2007.

 [۲۰] Sward, Ricky E., Stephen D. Cooper, and Clint H. Sparkman. “A Situational Awareness Tool For Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)”. Air Force Academy Colorado Springs Co Inst For Information Technology Applications, 2005.

[۲۱] Force XXI Battle Command, Brigade And Below  (FBCB2) ” , A brochure, USA

[۲۲] Vision Systems ,” 360o Situational Awareness” , BAE Systems ,2008, http://www.baesystems.com

 [۲۳] RuleSentry ™  , “Configurable Decision Support” , LockHeed Martin corporation – USA , 2011 http://www.lockheedmartin.com/us/products/international-c4isr.html

[۲۴] PatternSentry ™  , “Next-Level Awareness”, LockHeed Martin corporation – USA, 2011

[۲۵] InfoScene ™  “Display Toolkit , Situational Awareness tool designed to meet the needs of a rapidly changing world” , LockHeed Martin corporation – Washington, D.C ,  USA , 2010

[۲۶] RendezView™ , “Collaborative Planning and Monitoring” , How complex plans come together , LockHeed Martin corporation – Washington, D.C ,  USA , 2010

[۲۷] “GeoSuite™”, General Dynamics , USA , 2011 , available at:http://www.gdc4s.com/situationalawareness?taxonomyCat=204

[۲۸] “video scout-mc” , C3ISr , Interstate Electronics , L-3 communication , USA , available in : http://www2.l-3com.com /iec/pages /products/displays.html

[۲۹] “video scout-mxr” ,  C3ISr , Interstate Electronics , L-3 communication , USA , available in : http://www2.l-3com.com /iec/pages /products/displays.html.

 [۳۰] Matheus, Christopher J., et al. “Lessons learned from developing SAWA: A situation awareness assistant.” Information Fusion, 2005 8th International Conference on. Vol. 2. IEEE, 2005

 [۳۱] Baader, Franz, Andreas Bauer, Peter Baumgartner, Anne Cregan, Alfredo Gabaldon, Krystian Ji, Kevin Lee, David Rajaratnam, and Rolf Schwitter. “A novel architecture for situation awareness systems.” In Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods, pp. 77-92. Springer Berlin Heidelberg, 2009

 

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


پاسخ من را به ایمیلم ارسال کن

تمامی محصولات از پشتیبانی رایگان سایت بهره مند می باشند. لطفا به فروشگاه سایت سر بزنید. در صورت بروز هر گونه مشکل با شماره تلفن 09367938018 در واتس آپ و تلگرام ارتباط بگیرید. رد کردن

مشاوره می خواهید؟ ما همیشه آنلاین هستیم. در هر حوزه ای در تلگرام یا واتس آپ با شماره تلفن 09367938018 ارتباط بگیرید
+