تکمیل مقاله

به دانشجو یا پژوهشگرانی با دانش بالا و تخصص مناسب به جهت تکمیل مقالات نیازمندیم. این کار می تواند در ازای گرفتن اجرت انجام شود و یا نام فرد در مقاله آورده شود. برای این منظور رزومه خود را به ایمیل Research.moghimi@gmail.com ارسال کنید